Lave menu


Předmluva

Jako by našim zemím nebyl přán mír a blahobyt. Po podepsání míru mezi Arapalem a pevninou se zdálo, že po dlouhých desetiletích bojů konečně poznáme prosperitu a pozvedneme města a kulturu všech ras a národů. Ale toto zdání trvalo jen pár let.
Opar nad Vnitřním mořem a slabý zápach síry, to byla první znamení. Brzy na to se po celé pevnině začali objevovat démoni, nejdříve slabí, ale postupně větší a silnější. Po nich následovala ea-morda, cizí rozpínavá houba, která ničila život ve svém okolí a přinesla nemoc zvanou později démoní mor. Bojovali jsme s démony, houbou i nemocí, na pevnině i na Zagan-Mar, ale ani společný nepřítel nás nedokázal zbavit nedůvěry a touhy po ovládnutí ostatních. Snad proto jsme si tyto rány zasloužili.

Nejmocnější národy se nedokázaly shodnout na vhodném postupu a než ve svých řadách objevily zradu, bylo příliš pozdě. Byli jsme nuceni opustit nejen plány na útok na Arghan, který se jeví jako místo, odkud démoni pronikají dál, ale i své domovy. A zdaleka ne všem se to podařilo. V uplynulých letech padli mnozí.
Merhabští a Toorští krátce po svém velkém vítězství nejdříve nad Arapalem, později nad Gheerem, spojencem, kterému vrazili dýku do zad, nakonec prohráli svůj boj s dějinami - z jejich řad zůstaly jen jednotlivci rozprášení po světě. Téměř celou pevninu dnes ovládají démoni a národ Gremoniánů. Tito pradávní uctívači démonů povstali z hlubin zapomnění a nyní jim patří všechna velká města: Gheer, kdysi centrum pevniny, obnovený Toor i z rukou Arapalu vyrvaný Skalbor.
Svobodné národy nyní přežívají jen na dvou místech: na arapalském ostrově Zagan-Maru a na Theroře. Sídlo někdejšího nepřítele je nyní útočištěm mnohých bez ohledu na rasu či národ a náš bývalý nepřítel Arapal je naším nejbližším spojencem. Therora zůstává ušetřena přítomnosti démonů a před Gremoniány ji chrání odlehlost, divoká krajina Durranu a pevnost Beornden. Fareané také mluví o tom, že ji pod ochranou drží sama Gaia, která obětovala své překrásné údolí Nelya Irin.
Od příchodu démonů nyní uplynulo 16 let, od dobytí Gheeru a našeho útěku na Zagan-Mar 7 let. Teprve před dvěmi lety k pevnině vyplula další loď, aby pomohla hladem a démoním morem sužované Theroře. Společně jsme silnější a snad konečně nastává čas, abychom vstali z popela, vrátili se a získali zpět, co nám patří - náš svět!

Na Zagan-Mar sepsal v roce 1094 Rial

Novinky

  19.10.2019, Úprava kódu - 15, System

  Výroční odměny
  - Vracíme do hry předchozí výroční odměny, které budou k dispozici všem dle stáří účtu, počítaje od roku 2012
  - Příštím rokem pak bude vytvořena nová řada odměn, které budou dávány dle staří účtu od tohoto roku
  - Odměny tak budou staré i nové rozdávány zároveň, jen ten, kdo má účet už pár let, tak dostane několik z původní řady naráz a poté mu postupně bude dodán zbytek.

  Změny
  - Obchodní síň - do předmětů k poptávce přidán Topaz
  - Kniha písní - Akord D - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
  - Kniha písní - Xarhův šepot - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
  - Úředník - cena k jednomu navýšení prostoru banky je nyní fixně nastavena na 25 tisíc
  - Gremoniáni - změna jména jednotlivých NPC
  - Vrány - změna jména jednotlivých NPC
  - Úlomek krystalu - umožněno rozbití krystalu na stříbrný prach
  - Hůlka na určení síly předmětu - oprava zobrazení hodnoty v případě, že předmět má hodnotu nižší než minimální
  - Mapa Arapalu - nastaveno aby při prvním předání byla hned rozvinuta
  - Arapal - Larma - přidán část dialogu umožňujcí výměnu řemeslnického magického oblečení
  - Ohlávka - zrušen bonus z dovednosti na počet životů při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
  - Ohlávka - nastaven postih na počet životů (X-4)/2, kde X je hodnota Materiálu při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
  - Orb uchování - zrušeno zobrazení síly předmětu po použití (ukazovalo chybné hodnoty a stejnou funkci se správnou hodnotu zastává hůlka)
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Summon - přivolá už vyvolaného Spirita k sobě
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit1 - vyvolá prvního Spirita
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit2 - vyvolá druhého Spirita
  - Orb dovednosti - do světa přidána náleznost tohoto orbu sloužícího k navýšení limitu součtu dovedností postavy
  - Nová postava - přidáno více léčivých lektvarů do začátku
  - Nová postava - přidány protijedové lektvary do začátku
  - Úkoly - přenastaveno plnění jednotlivých úkolů při zabití tvora od konce, z pravidla toho těžšího úkolu, aby se nestávalo např. že zabití Ducha bandity se bude počítat pouze jako zabití silného bandity
  - Úkoly - do světa přidán nový úkol na zabíjení Dz'Monů

  Opravy
  - Runická esence - oprava šance výběru náhodných vlastností z jednotlivých kategorií při vytvoření
  - Úkol na Ledové kameny - oprava chybějící prodlevy k opakování úkolu
  - Kniha map - oprava chybné možnosti vložit řemeslnické mapy a tím změnit jejich typ
  - Řemeslnická mapa - oprava nastavení stálého vyluštění
  - Otázky z historie - oprava možnost opakovaně otevřít dialog
  - Farea - Spirit - opraveno chybně nastavena možnost libovolně procházet skrze Spirita i když není v podpůrné podobě
  - Necromancy - Horrific beast - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
  - Necromancy - Lich form - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
  - Ohlávka - oprava podmínky aby nešlo nasadit ohlávku tvoru, který by i s ní už neměl dostatek životů - Nová postava - oprava nastavení sytosti na nový systém

  12.10.2019, Sběr krystalů, Události

  Na vědomí se dává, že arcimágyně Myrra ve spolupráci s Domem všeličných umění, loveckého cechu z Foxhole a s pomocí všech, kteří nabídli k výkupu nalezené úlomky dokončila první část výzkumu a nyní nabízí spojení cestovních knih s ostrovem.

  Z dobrodruhů, kteří se zapojili do sběrné soutěže se na prvních třech pozicích umísťují tito sběratelé:
  1. Mafuko - 2856 kusů
  2. Cassandra - 2149 kusů
  3. Tersivan - 1760 kusů

  Těmto patří velké díky všech a také jim brzy bude doručena slíbená odměna ještěrky z chovu lorda Gerwyna.

  Další sběratelé, kteří si za svou práci zaslouží osobní jmenování jsou:
  Taurion - 1010 kusů, Zaknaktel - 994 kusů, Beor - 897 kusů, Kashya - 765 kusů, Mort - 734 kusů, Wegga - 590 kusů

  9.10.2019, Úprava kódu - 14, System

  Změny
  - Party status - zrušeno počítání zranění a léčení přez skutečnou hodnotu (nezapočítává se zranění větší než zbývající počet životů atd.)
  - Dungeony - nastaveno automatické vynulování Party statusu při vstupu
  - Řemeslník - mapy ze zakázek nyní nevyžadují dešifrování
  - Materiál - změna desetinnové dračí hrubé kůže z šupin na pásky

  Opravy
  - Kniha písní - oprava prodlevy znovuaplikace u Akordu G
  - Specializace - oprava času u záznamu dungeonů
  - Zbraně - oprava zobrazení Damage increase vlastnosti z materiálu a kvality
  - Tvorové - oprava podmínky při předávání tvora s vyšší úrovní než může postava ovládat

  8.10.2019, Tresdin - úkoly pro zkušené, Události

  Tresdin za úsvitu slunce vyšla ze své malé kanceláře uprostřed Arapalu a šla směrem na náměstí. V ruce nesla dva svitky, sadu hřebíků a malé kladívko. Nejdříve přibila jeden ze svitků na nástěnku, kterou má pronajatou pouze pro sebe, na zdi hostince U zlatého slunce a poté druhý ze svitků na veřejnou nástěnku před vchodem do banky. Poté se vrátila do své kanceláře.

  Na veřejné nástěnce je na jejím svitku k dočtení:
  Dobrodruzi místní i vzdálení - Tresdin ve spolupráci s domem Šestky Vám přináší výzvy pro zkušené! Každý týden bude vypsán nový úkol s cílem zabít tři různé cíle ze světa a jeden z vybraného místa, kde bude také nutné získat jednu z trofejí. Poté stačí vyzvednout odměnu, která jistě každého potěší, a je na týden hotovo. Úkol k vyzvednutí na nástěnce na hospodě, to je ta dvacet metrů nalevo odtud.

  6.10.2019, Úprava kódu - 13, System

  Magické přdměty
  - Poškození magických vlastností při ztrátě těla se nyní aplikuje pouze dočasně a je možné vlastnosti následně dodatečně opravit
  - Opravu je možné provádět pěti runama stejné vlastnosti, která se opravuje a úrovně jako má předmět
  - Jedna provedená oprava vždy opraví do možného maxima
  - Maximum do které lze poškozenou vlastnost na předmětu opravit je zobrazeno hodnotou za lomítkem, která se po poškození ukáže
  - Platí na zbroje, štíty, zbraně, hole, šperky a amulety

  Změny
  - Kniha písní - Akord G - přidána zpráva o aplikaci efektu
  - Kniha písní - znemožněna opakovaná aplikace efektů akordů G, Gm a A na stejnou postavu dříve než skončí prodleva zahrání
  - Mrtvoly - Nastaveno zvýraznění mrtvol, které nejsou vybrané pomocí barvy jména mrtvoly a znaku před jménem. Zlatá barva a hvězdička značí dosud neotevřené tělo. Plus značí už otevřené, ale ne úplně vybrané tělo.
  - Topaz - výrazně navýšena náleznost
  - Kapitán - umožněno nošení toulce
  - Kapitán - umožněno využívat vlastnosti střeleckého amuletu i se zbraní na blízko
  - Kněz - umožněno využívat vlastnosti léčitelského amuletu i se štítem a zbraní
  - Runebook - přidána možnost zvolit způsob přenosu (nabití, recall nebo gate travel) při použití rychlých tlačítek v knize
  - Oživlé maso - znemožněno aplikovat Bleeding Attack pokud cíl už je pod jeho vlivem
  - Měsíční wispa - přidán Stříbrný prach za zabití
  - Pain Spike - nastaveno 5 nabití pro použití, jedno dobití trvá 3 vteřiny
  - Animal Form - přidána zpráva při skončení bonusového efektu
  - Arcane Empowerment - přidána zpráva při skončení efektu
  - Kupní síň - vlastní prodej je nyní zobrazen zelenou barvou textu
  - Kupní síň - rozšíření menu, zrušení zobrazení dní do konce u vlastního prodeje (lze vidět v Zobrazit mé nabídky)
  - Obchodní síň - Opravné sady - nastaveno zobrazení dovednosti, materiálu a počtu použití přímo v názvu
  - Obchodní síň - Esence předmětu - nastaveno zobrazení typu a úrovně přímo v názvu
  - Tinkering - navýšen počet vzácných surovin pro výrobu nejlepších amuletů na 3
  - Do světa přidán úkol na zisk minotauřích rohů
  - Skrýš banditů - přidána brána zkušeností, zde je mimochodem možné nalézt svitek Focus Attack
  - Gremonianské věže - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti
  - Uctívači draka - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti

  Opravy
  - Obchodní síň - oprava rozdělení Runických esencí při filtru dle řemesla
  - Kniha písní - Akord G - oprava účinnosti
  - Ethereal Voyage - oprava počítání smrti do celkého počtu smrtí dungeonu
  - Hora Kyklopů - oprava dřevěných sloupků znemožňující projití bojového tvora
  - Perk Požehnání - oprava prodloužení doby trvání kouzel Cunning, Agility a Strength
  - Štíty - oprava bonusu za Exceptional kvalitu
  - Parta - oprava počítání zranění z vyvolaných tvorů
  - Parta - oprava počítání zranění z vyprovokovaných tvorů
  - Runebook - oprava useknutého textu u počtu nabití
  - Mrtvola - oprava zvýraznění vybrání těla v případě, že se jako poslední předmět vezme zkušenostní kulička nebo questovní předmět
  - Pastevecká hůl - oprava poškozování při ztrátě těla
  - Runické předměty - oprava záseku clienta při klikání bodů
  - Runické předměty - oprava výpočtu úrovně předmětu na stejnou dle použitého runického nářadí
  - Runické předměty - oprava vkládání některých run do štítu
  - Runické předměty - oprava vkládání některých run do mágovské hole
  - Runické esence - oprava nastavení počtu a úrovně run
  - Runické esence - oprava zobrazení správného násobku u Physical resistance vlastností
  - Runické esence - oprava nastavení barvy esence při přenášení z předmětu
  - Řemeslník - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
  - Animal Taming - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
  - Temní démoni - oprava spawneru

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2