Lave menu


Předmluva

Jako by našim zemím nebyl přán mír a blahobyt. Po podepsání míru mezi Arapalem a pevninou se zdálo, že po dlouhých desetiletích bojů konečně poznáme prosperitu a pozvedneme města a kulturu všech ras a národů. Ale toto zdání trvalo jen pár let.
Opar nad Vnitřním mořem a slabý zápach síry, to byla první znamení. Brzy na to se po celé pevnině začali objevovat démoni, nejdříve slabí, ale postupně větší a silnější. Po nich následovala ea-morda, cizí rozpínavá houba, která ničila život ve svém okolí a přinesla nemoc zvanou později démoní mor. Bojovali jsme s démony, houbou i nemocí, na pevnině i na Zagan-Mar, ale ani společný nepřítel nás nedokázal zbavit nedůvěry a touhy po ovládnutí ostatních. Snad proto jsme si tyto rány zasloužili.

Nejmocnější národy se nedokázaly shodnout na vhodném postupu a než ve svých řadách objevily zradu, bylo příliš pozdě. Byli jsme nuceni opustit nejen plány na útok na Arghan, který se jeví jako místo, odkud démoni pronikají dál, ale i své domovy. A zdaleka ne všem se to podařilo. V uplynulých letech padli mnozí.
Merhabští a Toorští krátce po svém velkém vítězství nejdříve nad Arapalem, později nad Gheerem, spojencem, kterému vrazili dýku do zad, nakonec prohráli svůj boj s dějinami - z jejich řad zůstaly jen jednotlivci rozprášení po světě. Téměř celou pevninu dnes ovládají démoni a národ Gremoniánů. Tito pradávní uctívači démonů povstali z hlubin zapomnění a nyní jim patří všechna velká města: Gheer, kdysi centrum pevniny, obnovený Toor i z rukou Arapalu vyrvaný Skalbor.
Svobodné národy nyní přežívají jen na dvou místech: na arapalském ostrově Zagan-Maru a na Theroře. Sídlo někdejšího nepřítele je nyní útočištěm mnohých bez ohledu na rasu či národ a náš bývalý nepřítel Arapal je naším nejbližším spojencem. Therora zůstává ušetřena přítomnosti démonů a před Gremoniány ji chrání odlehlost, divoká krajina Durranu a pevnost Beornden. Fareané také mluví o tom, že ji pod ochranou drží sama Gaia, která obětovala své překrásné údolí Nelya Irin.
Od příchodu démonů nyní uplynulo 16 let, od dobytí Gheeru a našeho útěku na Zagan-Mar 7 let. Teprve před dvěmi lety k pevnině vyplula další loď, aby pomohla hladem a démoním morem sužované Theroře. Společně jsme silnější a snad konečně nastává čas, abychom vstali z popela, vrátili se a získali zpět, co nám patří - náš svět!

Na Zagan-Mar sepsal v roce 1094 Rial

Novinky

  11.04.2020, Veľká noc, General

  Vážení hráči,
  prajeme Vám veľa zábavy v hre a krásne prežitie sviatkov:)

  1.12.2019, Vánoční čas, General

  Vážení hráči,
  nadešel první advent, první prosinec a je tak zřejmé, že Vánoční období už začíná. Aby toto období bylo nejen ve hře, ale i ve Vaších rodinách obdobím klidu a pohody, tak přinášíme úpravy, které tomu snad napomohou.
  Tou první je, už pro mnohé známé, získávání zvláštních hůlek za zabitá monstra. Tyto hůlky je následně možné použít k nákupu u Tezara.
  Také jako malá drobnost, bude možné čas od času nalézt ve světě padající hvězdy, které plní funkce různých orbů.
  A jako poslední, co by té cílené pohodě mělo napomoci nejvíce, se další úprava týká poškozování výbavy při ztrátě těla, které bude v tomto období plně zrušeno.
  Trvání těchto změn bude měsíc, tedy do prvního ledna.

  Přejeme hezké prožití následujících svátků a příjemnou hru.

  30.11.2019, Úprava kódu - 16, System

  Runické předměty
  - Vytvořeno poškozování runických vlastností na předmětu při ztrátě těla
  - Poškození je zobrazeno v infu u maximálního počtu run (X/Y)

  Runické esence
  - Přidána možnost proměnit všechny esence na prach
  - Předělání se provádí poklikem na esenci, zacílením stejné esence a potvrzení akce v tabulce
  - Z každé esence je 1 prach s úrovní a určení pro typ výbavy dle použité esence
  - Za pomocí 1 prachu esence je možné opravit 1 runickou esenci na předmětu do její plné síly
  - Přidáno zobrazení poškození pokud je esence z poškozeného předmětu (zobrazeno X/Y u vlastnosti značící aktulní a maximální počet run co lze po opravě vložit)

  Zbraně
  - U zbraní Dagger, Short Spear, Wooden Sword, Kryss, Kama, Double Axe, Katana, Nailed Maul, Quarter Staff, Double Bladed Staff, Bone Harvester a War fork došlo ke zrušení možnosti nastavení zranění do plusu oproti základní hodnotě a tím snížení rychlosti útoku zbraně.
  - Tyto zbraně už ze základu mají nastavenou velkou rychlost útoku vůči zranění, které mají a tato možnost rozhodila chtěné nastavení DPS pro všechny zbraně
  - U všech těchto zbraní, které spadají výpočtem zranění nad základní hodnotu bylo nastaveno zranění a rychlost na základní (nejvyšší) hodnotu.

  Svět
  - Temný Balron - počet orbů dovednosti navýšen na 4
  - Hora kyklopů - zisk specializačních zkušeností za projití dodatkové části navýšen na 20

  Změny
  - Nováček - nastavení všech nováčkových bonusů až do 30. úrovně s postupným snižování účinnosti
  - Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost opakování úkolu
  - Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost plnění úkolu ve skupině
  - Šípy, šipky - zrušen podpis výrobce
  - Obchodní síň - přidány podkategorie k esencím (zbraně/zbroje/štíty)
  - Ulari - snížení rychlosti pohybu
  - Ulari - snížení zranění z ohnivé podoby
  - Vak na bylinky - nastaveno automatické sbírání bylinek do opasku z mrtvol po otevření
  - Runické esence - nastavena možnost výskutu vlastnosti Luck na esencích pro zbroje
  - Orb obohacení - zdvojnásobena šance k náleznosti
  - Dungeony - přidána bonusová šance k náleznosti všech orbů a Topazu o 25% za každého člena party navíc nad 4 členy
  - Dungeony - zdvojnásobena šance k náleznosti všech orbů a Topazu při zabití monster uvnitř Dungeonu
  - Tresdin - nastavena možnost zahodit úkol jakmile na nástěnce není aktivní
  - Magické předměty - potřebný počet run k opravě poškozených vlastností způsobených ztrátou těla snížen na 1
  - Specializace - výpočet Účinnosti nastaven aby počítal úroveň magickou i runickou (pro maximální efekt je potřeba obě v očarované zbroji na páté úrovni)
  - Fire Field - zrušeno měnění cílů hráče na monstra, která se ohněm zraní
  - Úředník - přidána možnost koupit těžební nářadí z Mithrilu, které jsou nerozbitné
  - Zakázky - zamezeno vkládání magických předmětů
  - Bard - navýšen počet louten v prodeji
  - Úředník - umožněna výměna ocele za železo
  - Řemeslnická mapa - nastavena obtížnost ochranky na úroveň 1
  - Greater Cure Potion - nastavena imunita na jedy po vypití na 3 vteřiny
  - Bleed Attack - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení krvácení trvající 3 vteřiny
  - Disarm - nastavena imunita u hráčské postavy po skončení efektu na 3 vteřiny
  - Mortal Strike - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení nebo skončení efektu trvající 3 vteřiny
  - Ulari - znemožněno léčení pokud je v neutrální podobě
  - Disarm - útok při použití na hráčskou postavu nyní nevyhazuje zbraň z ruky, ale způsobí postih do bojových dovedností dle výšky bojové dovednosti útočníka

  Opravy
  - Animal Taming - oprava zobrazení postavy, které zakázka patří v popisu
  - Mág/Zaklínač - 1, 2 - oprava aplikování ohnivého efektu při zranění cíle kouzlem Explosion, Meteor swarm a Firefield
  - Obchodní síň - oprava chyby při vložení prázdného stájního svitku
  - Úkoly - oprava záhadné možnosti způsobující zaseknutí některých časovačů pro opakování úkolů
  - Orb uchování - opravena možnost používat na očarované předměty
  - Orb zapomnění - oprava chyby způsobující vymazání více vlastností najednou
  - Gift of Renewal - oprava chybného aplikování elementárních statusů na sesílatele
  - Tinkering - oprava možnosti vyrábět Potion kegy bez spotřeby sudu
  - Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty z Minotaur aury u vlastnosti Absorb
  - Sedlo - oprava uchování počtu přidaných Vaků při sundání a znovu nandání
  - Healing Touch - oprava správné účinnosti na obvazy
  - Heavy Crossbow - oprava přenastavení min-max zranění po restartu
  - Obchodní síň - oprava chybného zobrazení Runických Esencí v kategorii Ostatní
  - Revenant - oprava chybně nastavené imunity na Dispel
  - Hudební nástroje - oprava chybného automatického použítí bonusu štěstí barda při použití některých nástrojů
  - Kulička zkušenosti - oprava možnosti klikání na větší vzdálenost
  - Specializace - oprava počítání štítů do celkového součtu síly zbroje
  - Řemeslnická mapa - oprava zobrazení správné nabídky při kliknutí na mapu
  - Runické předměty - oprava poškození magické části při ztrátě těla

  19.10.2019, Úprava kódu - 15, System

  Výroční odměny
  - Vracíme do hry předchozí výroční odměny, které budou k dispozici všem dle stáří účtu, počítaje od roku 2012
  - Příštím rokem pak bude vytvořena nová řada odměn, které budou dávány dle staří účtu od tohoto roku
  - Odměny tak budou staré i nové rozdávány zároveň, jen ten, kdo má účet už pár let, tak dostane několik z původní řady naráz a poté mu postupně bude dodán zbytek.

  Změny
  - Obchodní síň - do předmětů k poptávce přidán Topaz
  - Kniha písní - Akord D - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
  - Kniha písní - Xarhův šepot - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
  - Úředník - cena k jednomu navýšení prostoru banky je nyní fixně nastavena na 25 tisíc
  - Gremoniáni - změna jména jednotlivých NPC
  - Vrány - změna jména jednotlivých NPC
  - Úlomek krystalu - umožněno rozbití krystalu na stříbrný prach
  - Hůlka na určení síly předmětu - oprava zobrazení hodnoty v případě, že předmět má hodnotu nižší než minimální
  - Mapa Arapalu - nastaveno aby při prvním předání byla hned rozvinuta
  - Arapal - Larma - přidán část dialogu umožňujcí výměnu řemeslnického magického oblečení
  - Ohlávka - zrušen bonus z dovednosti na počet životů při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
  - Ohlávka - nastaven postih na počet životů (X-4)/2, kde X je hodnota Materiálu při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
  - Orb uchování - zrušeno zobrazení síly předmětu po použití (ukazovalo chybné hodnoty a stejnou funkci se správnou hodnotu zastává hůlka)
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Summon - přivolá už vyvolaného Spirita k sobě
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit1 - vyvolá prvního Spirita
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit2 - vyvolá druhého Spirita
  - Orb dovednosti - do světa přidána náleznost tohoto orbu sloužícího k navýšení limitu součtu dovedností postavy
  - Nová postava - přidáno více léčivých lektvarů do začátku
  - Nová postava - přidány protijedové lektvary do začátku
  - Úkoly - přenastaveno plnění jednotlivých úkolů při zabití tvora od konce, z pravidla toho těžšího úkolu, aby se nestávalo např. že zabití Ducha bandity se bude počítat pouze jako zabití silného bandity
  - Úkoly - do světa přidán nový úkol na zabíjení Dz'Monů

  Opravy
  - Runická esence - oprava šance výběru náhodných vlastností z jednotlivých kategorií při vytvoření
  - Úkol na Ledové kameny - oprava chybějící prodlevy k opakování úkolu
  - Kniha map - oprava chybné možnosti vložit řemeslnické mapy a tím změnit jejich typ
  - Řemeslnická mapa - oprava nastavení stálého vyluštění
  - Otázky z historie - oprava možnost opakovaně otevřít dialog
  - Farea - Spirit - opraveno chybně nastavena možnost libovolně procházet skrze Spirita i když není v podpůrné podobě
  - Necromancy - Horrific beast - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
  - Necromancy - Lich form - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
  - Ohlávka - oprava podmínky aby nešlo nasadit ohlávku tvoru, který by i s ní už neměl dostatek životů - Nová postava - oprava nastavení sytosti na nový systém

  12.10.2019, Sběr krystalů, Události

  Na vědomí se dává, že arcimágyně Myrra ve spolupráci s Domem všeličných umění, loveckého cechu z Foxhole a s pomocí všech, kteří nabídli k výkupu nalezené úlomky dokončila první část výzkumu a nyní nabízí spojení cestovních knih s ostrovem.

  Z dobrodruhů, kteří se zapojili do sběrné soutěže se na prvních třech pozicích umísťují tito sběratelé:
  1. Mafuko - 2856 kusů
  2. Cassandra - 2149 kusů
  3. Tersivan - 1760 kusů

  Těmto patří velké díky všech a také jim brzy bude doručena slíbená odměna ještěrky z chovu lorda Gerwyna.

  Další sběratelé, kteří si za svou práci zaslouží osobní jmenování jsou:
  Taurion - 1010 kusů, Zaknaktel - 994 kusů, Beor - 897 kusů, Kashya - 765 kusů, Mort - 734 kusů, Wegga - 590 kusů

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2