Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  17.01.2017, Očekávaní hosté, Události

  Jakmile stopař ucítil nebezpečí, ten tetelivý pocit v útrobách, přesně věděl, co se děje. Skryl se v rokli v toorských skalách, která byla jeho dnešní pozorovatelnou, a vyčkával. Tohle předpokládali, ale přesto ho sevřel strach, když kolem něj svítáním proplouvaly arapalské koráby. Jeden, druhý, třetí. Viděl hlavně děl, ozbrojence s hněvem v očích. Kolik jich může být na palubách?

  A otázka nejdůležitější: S jakým cílem připluli?

  16.01.2017, Vrány, Události

  V pevnosti jihovýchodně od Skalboru prožili krušnou noc. Večer se kolem prohnala hlídka Arapalců a z lesa se ozývaly neklamné zvuky boje. Několik hlídek se nepřišlo vystřídat. Z Gheeru dnes nedorazily žádné rozkazy. Průzkumník, kterého poslali zjistit, co se děje, se taky nevrátil.
  V poledne se u pevnosti ukázal jakýsi muž. Motal se chvíli kolem vrat a když zmizel, Vrány našly na vratech vzkaz.
  Velitel nad ním chvíli hloubal, nevěřícně zakroutil hlavou a hodil ho do ohně. V rychlosti pobalil svou výbavu a s ostatními muži vyrazili z pevnosti ven.

  16.01.2017, Arapal, Události

  Skalborským hradem se rozléhalo mnohohlasé úpění a naříkání. Než se však kdo zorientoval, co se děje, pevnost prořízly první výkřiky. Umírajících i Arapalců. Těžko říct, kdo trpěl víc, mrtví byli mrtví, ale ti, co s nimi byli svázaní, prožívali muka. Jako by jim rvali maso z kostí, otáčeli klouby do nepřirozených úhlů, hlava bolela, jako by do ní bušili kladivy. Jen nemnoho bylo ušetřeno bolesti. Agónie trvala hodiny.

  Skalbor připomínal město duchů. Chodbami se ploužili malátní Arapalci. I porada velitelů postrádala svou obvyklou bojovnost. Ale nenávist a zášť, ta plála ze všech očí stejně silně.

  V noci dorazila malá skupinka Arapalských vojáků k hradbám Gheeru. Přivítal je příkop, zavřené brány a posměšky z úst červených plášťů na hradbách. Skupina se obrátila zpátky. Nebylo jich dost na to, aby cokoliv zmohli proti hradbám města. Ve tvářích jim plál hněv a než dorazili do Skalboru, vyhasly životy dalších několika Vran, které cestou potkali.

  Na ostrově Zagan-Mar toho dne bylo vše vzhůru nohama. Smrt dárců se dotkla pouze několika, ale bolest a zášť těch několik dohnala k tomu, nad čím dlouho přemýšleli, ale nikdo se dosud neodvažoval. Krev tekla i v samotném srdci palácového komplexu. A další krev poteče, jakmile válečné lodě doplují k pevnině Dalthegaru.

  14.01.2017, Test specializací, General

  S dnešním dnes vám přinášíme možnost vyzkoušet si 6 z celkově 12 možných specializací.
  Jde o specializace Bojovník, Vrah, Rytíř, Kapitán, Nekromant a Vyvolávač.
  Půjde zatím o testovací verzi s určitým počtem přidělených bodů a nebude možné získávat v systému zkušenosti ani další úrovně.
  Rád bych upozornil, že během testovací doby se jakékoliv hodnoty těchto abilit mohou okamžitě měnit, stejně tak může na určité časové úseky dojít k úplném vypnutí.
  K nastavení specializace je nutné dosáhnout minimálně 30. bojové úrovně.
  Dva příkazy poslouží k nastavení. ".Spec" otevře tabulku, kde je možné si specializace prohlížet a příkaz ".SpecReset" k vynulování celého nastavení specializace.
  Názvy a popisky v tabulce zatím nejsou pevně doplněny, tak prosím pro informaci o dané specializaci využijte tabulek na foru.
  Přeju příjemnou zábavu a případné dotazy, nesrovnalosti či problémy hlašte do topicu Specializace na foru.
  Pro funkčnost je nutné si aktualizovat soubory pomocí patcheru.

  13.01.2017, Velký plán, Události

  Když se za představiteli táborů zavřely dveře, čtyři muži odboje zůstali ještě chvíli sedět. Po chvíli Tern přerušil ticho:
  "Tak je to tady. V neděli, už za dva dny odkryjeme karty a zkusíme získat Gheer. Před třetí říkali, že?"
  Orias přikývl. "Získat je jedna věc, bude třeba ho také udržet," podotkl.
  "Snad se najde dost dobrodruhů, co přiloží ruku k dílu, každá se bude hodit," zabručel Sarif. Erik se rozverně zhoupl na židli. "Když ne, tak se sejdeme u nás, aspoň nebude nouze o hlídky kolem Foxhole."
  Ostatní na něj zaraženě pohlédli, ale Erik se jen usmíval. "No tak, to byl žert! Nebo to chcete ještě zrušit?"
  Sarif váhavě zavrtěl hlavou. "Sotva můžeme být v lepší pozici. Snad o nás historie bude psát v dobrém."

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2