Lave menu


Předmluva

Jako by našim zemím nebyl přán mír a blahobyt. Po podepsání míru mezi Arapalem a pevninou se zdálo, že po dlouhých desetiletích bojů konečně poznáme prosperitu a pozvedneme města a kulturu všech ras a národů. Ale toto zdání trvalo jen pár let.
Opar nad Vnitřním mořem a slabý zápach síry, to byla první znamení. Brzy na to se po celé pevnině začali objevovat démoni, nejdříve slabí, ale postupně větší a silnější. Po nich následovala ea-morda, cizí rozpínavá houba, která ničila život ve svém okolí a přinesla nemoc zvanou později démoní mor. Bojovali jsme s démony, houbou i nemocí, na pevnině i na Zagan-Mar, ale ani společný nepřítel nás nedokázal zbavit nedůvěry a touhy po ovládnutí ostatních. Snad proto jsme si tyto rány zasloužili.

Nejmocnější národy se nedokázaly shodnout na vhodném postupu a než ve svých řadách objevily zradu, bylo příliš pozdě. Byli jsme nuceni opustit nejen plány na útok na Arghan, který se jeví jako místo, odkud démoni pronikají dál, ale i své domovy. A zdaleka ne všem se to podařilo. V uplynulých letech padli mnozí.
Merhabští a Toorští krátce po svém velkém vítězství nejdříve nad Arapalem, později nad Gheerem, spojencem, kterému vrazili dýku do zad, nakonec prohráli svůj boj s dějinami - z jejich řad zůstaly jen jednotlivci rozprášení po světě. Téměř celou pevninu dnes ovládají démoni a národ Gremoniánů. Tito pradávní uctívači démonů povstali z hlubin zapomnění a nyní jim patří všechna velká města: Gheer, kdysi centrum pevniny, obnovený Toor i z rukou Arapalu vyrvaný Skalbor.
Svobodné národy nyní přežívají jen na dvou místech: na arapalském ostrově Zagan-Maru a na Theroře. Sídlo někdejšího nepřítele je nyní útočištěm mnohých bez ohledu na rasu či národ a náš bývalý nepřítel Arapal je naším nejbližším spojencem. Therora zůstává ušetřena přítomnosti démonů a před Gremoniány ji chrání odlehlost, divoká krajina Durranu a pevnost Beornden. Fareané také mluví o tom, že ji pod ochranou drží sama Gaia, která obětovala své překrásné údolí Nelya Irin.
Od příchodu démonů nyní uplynulo 16 let, od dobytí Gheeru a našeho útěku na Zagan-Mar 7 let. Teprve před dvěmi lety k pevnině vyplula další loď, aby pomohla hladem a démoním morem sužované Theroře. Společně jsme silnější a snad konečně nastává čas, abychom vstali z popela, vrátili se a získali zpět, co nám patří - náš svět!

Na Zagan-Mar sepsal v roce 1094 Rial

Novinky

  9.08.2019, Hlášení, General

  Vážení hráči, přináším Vám seznam věcí na kterých aktuálně pracujeme a shrnutí pár událostí kolem:

  - Je v plánu udělat pár úprav aur zbrojí, které máme rozdělané už z doby před wipem. Z toho důvodu je v tom i teď trochu nepořádek, proto lze aktuálně očekávat, že ne všechny aury teď fungují jak mají. To se samozřejmě týká i aur získaných pomocí zdobení.
  - Rozdělané dále máme přidání receptů pro řemesla a jejich náleznost ve hře
  - Pochopitelně, co předpokládám Vás zajímá nejvíce, tak se pracuje na zavedení Specializací. Zavedení je odložené z důvodu dokončení cechu pod který budou herně spadat.
  - V řešení je situace s Miningem, power scrollem a také těžbou Mithrilu a Yewu u Lumberu
  - Taktéž jedno téma je vyřešení budoucího trénování řemeslných dovedností nad 100 a s tím spojena nutnost až 50. bojové úrovně, případně obecně omezení úrovně u řemeslníka
  - Když zůstaneme u řemeslníka, tak ještě jsou dvě věci co potřebuju zmínit. Tou první jsou odměny u malých zakázek první úrovně. Zde je to poněkud nedotažené a doporučuju zakázky zatím šetřit, odměny projdou úpravou.
  - Druhá věc u řemeslníka je také spojena se zakázkama a to využití zkušeností a úrovní z nich získané. Ty aktuálně se pouze střádají a užitek se teprve dostaví později až bude systém dokončen. Využití získaných úrovní bude zejména k vylepšení runických předmětů a zisku zakázek. Tedy bonusy, které se týkají zejména řemesel u kterých řemeslnické zkušenosti za zakázky lze získat.
  - Další na pořadí prací je obnovení několika starších questů
  - Doporučuju také vyhýbat se spawnerům démonů v kruhu kolem krystalu. Vyskytla se tam chyba při kopírování a tak u všech těchto lokací chybí finální odměna po vybití.
  - A nakonec chceme stále zaměřit pozornost na omezení vstupu do dungeonů ve velké partě, které stále z pohledu nutné obtížnosti cítíme, že je potřeba. Aktuálně, abychom zachovali Vaší žádost umožnit vstup i ve velké skupině, tak se budou dělat pokusy s možností navýšení síly monster dle velikosti skupiny.

  Dále bych rád upozornil, že jsme si všimli opakovaného problému s probíháním bran, jejichž lokaci vybil někdo jiný. Jak na Discordu psala Traya 24.7. v bodě 1) Probíhání bran nevidíme rádi a obvykle ho trestáme ztrátou zkušeností. To, že přijdete na místo které je vybité a je zde stále aktivní brána neznamená, že se jedná o volné zkušenosti. Hráč který se aktivně neúčastnil aktivace brány nemá na zkušenosti z ní žádný nárok. To platí i pokud na místo přijdete a máte od party, která místo vybila, souhlas o projití. Průchod touto branou bez aktivní účasti znamená porušení pravidel a bude trestáno.

  A jako poslední bych chtěl znovu vyjádřit obrovské poděkování všem co poslali příspěvek na server, které zdaleka předčilo mé očekávání.
  S tímto jsme aktuálně provedli navýšení ram serveru a zaplatili zrušení sdíleného cpu vlákna. Také jsem provedl několik optimalizačních kroků v systému. To se doufám dohromady dostaví ke zlepšení herního a hlavně plynulého zážitku.

  Příjemnou hru Vám za GM tým přeje Malak

  5.08.2019, První výsledky, Události

  "... takže celkem něco přes tři tisíce," dokončila Myrra a o krok ustoupila.
  Lord Gerwyn sepjal prsty a mlčel. Čekal větší zápal, ostatně šlo přeci o zájem zejména dobrodruhů.
  "Říkala jsi, že foxholští, Fareané z Lindearu a luminorští budou dál těžit, ale nemají zájem o ještěrku ani o peníze?"
  Mágyně přikývla. "Ano. Vnímají výhody, které z krystalu poplynou. A znají povahu dobrodruhů lépe než my, zdá se. Proto navrhují, abychom prostředky, které na nich ušetříme, rozdělili mezi dobrodruhy a tím je víc povzbudili."
  John, který seděl u zdi v křesle, se pobaveně zazubil. "U nás na pevnině se říká, že zadarmo ani kuře nehrabe. U dobrodruhů to platí dvojnásob, alespoň u většiny."
  Gerwyn se podíval na Worrmona. Starému Arapalci se vůbec nedařilo skrývat nesouhlas a snad i špetku opovržení.
  "Krystal rozhodně je v zájmu Říše," pronesl Ger
  wyn pomalu a stále se díval na svého tchána. Věděl, jak Worrmon přemýšlí, a dával mu čas. Tak, jak předpokládal, Worrmon nakonec přikývl. "Výdaje za krystal to nenavýší. Dobrá."
  "Výborně! Takže jsme dohodnuti." Gerwyn obdařil všechny tři úsměvem. "Myrro, buď tak laskavá, a nezapomeň vyplatit i ty, kteří již odevzdali. Nechceme, aby si připadali ošizení. Johne, zařiď, aby se tahle informace dostala do Luminoru."
  Gheeřan pokývl a zvedl se z křesla. Když on i Myrra odešli, Worrmon se podíval na svého vládce a zetě.
  "Já vím, co si myslíš," pronesl Gerwyn dřív, než stihl starý Arapalec promluvit. "Jsou divocí, neovladatelní a nevděční. Většina z nich zajisté ano. Ale jejich zlato, které budou moci snáze utrácet zde, pomůže komu? Těm, kteří zůstali zde, kteří chápou, co je skutečným zájmem Říše, a kteří jsou jí loajální. Až vytáhneme do boje proti démonům a Gremoniánům, budeme potřebovat být adekvátně vyzbrojení. A ani Tvé doly nejsou nevyčerpatelné, drahý tcháne," usmál se na Worrmona.

  5.08.2019, Úprava kódu - 7, System

  Změny
  - Úlomek krystalu - snížení váhy
  - Sacred Journey - snížení vzdálenosti efektu na 4 pole
  - Sacred Journey - přidáno postupné upravování zranění dle dovednosti Chivalry
  - Lich Form - nastavena paleta barev pro odlišení proměn
  - Hlad - nastaveno barevné zvýraznění zprávy při větším hladu
  - Hlad - klesání životů z hladu nastaveno aby se snižovalo maximálně do procentuální hranice hladu
  - Hlad a jídlo - počeštění a revize textů
  - Žízeň - nastaveno barevné zvýraznění zprávy při větší žízni
  - Obchodní síň - umožněno vkládat kontejnery všech typů (musí být vždy prázdné)
  - Obchodní síň - změna zobrazení chybových zpráv mimo tabulku
  - Obchodní síň - kategorie Suroviny přejmenována na Materiál
  - Obchodní síň - do kategorie Materiál přidána podkategorie Pomocný
  - Obchodní síň - řazení dle ceny upraveno aby řadilo podle ceny za kus
  - Reaper form - minimální a maximální počet žákladních životů snížen na 400 (100 Spellweaving), předpokládá se ještě další úpravy a lazení
  - Dungeony - dočasně nastaveno omezení pro vstup party na 10 členů u všech dungeonů, ovšem omezeno na maximálně 1 vstup za den

  Opravy
  - Bludička - oprava výskytu svitků u bludiček strážící měsíční brány
  - Odelie - oprava správného zadání úkolů
  - Kalime - oprava správného zadání úkolů
  - Disarm - oprava chyby umožňující úder používat bez many
  - Lišta - oprava příkazu k otevření tabulky Jazyků postavy
  - Dispel - oprava kouzlících monster, aby využívali toto kouzlo
  - Tvorové - oprava zvýšené rychlosti pohybu u všech tvorů ve hře
  - Inscription - oprava prohození návodů Summon daemon a Summon air elemental
  - Úlomek krystalu - oprava pojmenování dle hráče, který krystal získat
  - Myrra - oprava správné odměny zkušeností při výkupu více kupek úlomků
  - Kniha písní - oprava účinků balady Něžné ručky
  - Kniha písní - oprava nastavení u třech písní
  - Kniha písní - oprava chyby u písně Dračí běsnění
  - Obchodní síň - oprava zobrazení opracované i neopracované kůže v kategorii Kůže
  - Obchodní síň - oprava správného zapsání detailů v záznamech, pouze u nových záznamů
  - Zdobení - oprava nekonečného sčítání aury
  - Stable deed - oprava použití u krotitelů na Arapalu

  1.08.2019, Příspěvek na server, General

  Vážení hráči,

  na žádost některých z vás jsme zřídili bankovní účet k zaslání finanční podpory nového serveru. Jak bylo řečeno už ve zprávách kolem wipu, tak dříve jsme měli k dispozici celé zázemí prakticky bezplatně. To se změnilo a je pro změnu nyní na nás zaplatit všechny náklady spojené s provozem serveru. Ty aktuálně činí kolem 4000 ročně.
  Server se nám tedy podařilo zřídit za docela lidovou cenu, avšak jeho výkon je nastaven na spodní minimum, které považujeme za únosné pro chod serveru. S lepší finanční podporou by bylo možné zajistit například více místa na disku pro častější zálohy savu anebo zejména vyhrazený cpu, který by měl napomoci k plynulejší hře bez drobných záseků, které se aktuálně občas objevují.

  Číslo účtu:
  670100-2216195424/6210
  CZ31 6210 6701 0022 1619 5424

  mBank - stejný účet pro platby v Kč i Eurech.
  Všechny přijaté částky budou zveřejněny na webu DP2. Na přání (do textu napište výslovně "Zveřejnit: xxx") bude zveřejněna také poznámka, nick či jiný text zaslaný spolu s příspěvkem. Delší vzkazy realizačnímu týmu bude lepší poslat jiným způsobem.

  Tímto předem za GM tým děkuji za podporu a přeju příjemnou hru
  Malak

  29.07.2019, Vyhlášení sbírky, Události

  Hlasitá diskuze odehrávající se v jedné z místností v pevnosti občas pronikla i za zavřené dveře hlídané strážnými. Ti dva si občas vyměnili několik pohledů, ale veskrze se tvářili, že nic neslyší. Věděli moc dobře, že uvnitř mluví lord Gerwyn nejen se svými nejbližšími poradci, ale i skupinou mágů a Johnem jako zástupcem pevninských. A z těch útržků se mohli domýšlet, jaké je téma debaty.
  “... že je to dobrý nápad.” Tohle byl hlas pana Worrmona, viditelně nesouhlasícího s tím, co jim lord předkládal jako hotovou věc.
  “Potřebujeme být rychlejší!” pronikla dveřmi celá Gerwynova reakce, příliš hlasitá na to, aby byla ztlumena. Na tomhle lordovi, jak se zdá, záleželo.
  “V Gheeru… ovladatelné,” uslyšeli svou mateřštinu se sotva postřehnutelný přízvukem pevniny. Mluvčí zněl klidně, jako by se snažil uklidnit vášně.
  “Nejsem si… realizovatelné,” ozval se čtvrtý hlas, tentokrát ženský.
  “Studoval jsem to, vím, že to zvládneme,” zareagoval jiný mužský hlas, tentokrát byl pevninský přízvuk velmi výrazný.
  “Dobře, Riale,” odvětila opět žena.
  “Worrmone?”
  “Zařídím, ať to je… ve dne v noci,” dostalo se lordovi odpovědi od jeho tchána.
  Debata utichla, nebo se spíš ztišila, když se řešily detaily. Trvalo to totiž ještě dobrou půlhodinu, než se dveře místnosti otevřely a na chodbu vyšli všichni zúčastnění. Gerwyn s Worrmonem se ještě rozloučili se všemi, kteří kvůli tomuhle jednání přišli z města nebo jeho okolí - Johnem, Rialem, ale i místní mágyní Myrrou. Kapitolou samou pro sebe bylo loučení s Hammarem, který odcházel se srolovaným svitkem, který se záhy objevil na zagan-marské vývěsce a později toho dne i na luminorské.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2