Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  17.02.2017, Zasedání rady, Události

  Další zasedání Velké rady odboje se uskuteční v pondělí 20. v osm večer ve Skalboru.

  5.02.2017, Specializace, General

  Specializace jsou nyní spuštěny v první ostré verzi.
  Nyní nebudete štědře obdařeny hromadou bodů k rozdělení, ale začne se od nuly a bude potřeba si vše poctivě získat.
  Úrovně pro specializace se získávají za projití dungeonu (při projití branou zkušeností). Některé lokace vám zkušenosti pro specializace nadají vůbec (ty základní, lehké) a ty co ano jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie jsou těžší dungeony, kde lze tyto zkušenosti pro specializaci získat až 3x během jednoho týdne. Ty o něco lehčí dungeony vám dají zkušenosti pouze jednou za týden. Čas se počítá vždy od projití, tedy není konkrétní den, kdy se vše nuluje, ale vždy se počítá 7 dní od každého projití.
  Pracuje se na tabulce, kde bude vidět seznam dungeonů, které postava zná (prošla alespoň jednou) a u nich bude názorně vysvětleno jestli za projití byste získali body, nebo ne. Takže to věřím do toho přinese potřebný přehled a pochopení jak to bude fungovat.
  Rád bych upozornil, že se také budou zaznamenávat všechna projití skrze bránu, kdy postava získá zkušenosti ke specializacím a to z důvodu, že předpokládáme pozdější úpravu hodnot zkušeností u jednotlivých dungeonů. Tento záznam pak poslouží k tomu aby se váš získaný postup mohl vždy přepočítat na aktuální hodnotu a nemusel by se při větší změně nulovat celý systém. Tedy například pokud se rozhodneme, že Mephitis druhé patro je těžší a zaslouží si místo 10 bodů mít 12, tak dojde k přepočítání a každý, kdo má zaznemaná projití dostane tyto body navíc. A naopak pokud se budou body snižovat.
  Podobně to pak bude i při přepočítání počtu zkušeností potřebných na úrovně.
  Příkaz k vyresetování specializací (.specreset) zůstává volně přístupný.

  Bylo provedeno pár změn kolem specializací, pár se ještě v krátké době chystá a další budou volně přicházet jak se budou věci ladit. Nebudu teď vypisovat co se vše změnilo, protože chci v příštích dnes udělat stránku na webu, kde se budou aktuální informace udržovat lépe.

  Ze změn ale upozorním na jednu důležitou, která se týká více postav a to, že kouzlo Heal není nyní možné kouzlit na jiné cíle než sebe, pokud specializace neříkají jinak.

  Většina specializací se stále také neukazuje ve Vlastnostech.

  Více informací ke specializacím najdete aktuálně na fóru v topicu Specializace nebo později na samostatné stránce Specializace

  31.01.2017, Úklid, Události

  Stařenka otevřela dveře do hlavního sálu gheerského paláce. Čtyři muži, kteří se skláněli nad stolem, na ni na chvíli pohlédli, ale když uviděli koště a kýbl s vodou v její ruce, vrátili se zpátky ke své tlumené debatě. Tlumit hlas bylo zbytečné, stařenka měla již své roky a slyšela sotva každé desáté slovo. A hlavně... starosti velkých pánů ji nechávaly ledově chladnou. Pohlédla na pošlapaný koberec a stopy bláta na dlažbě a s povzdechem se pustila do své práce.
  "...naše vojska tedy zůstanou ve Skalboru..." Výborně, míň nepořádku tady v Gheeru, pomyslela si a šourala se po místnosti.
  "...tady hlídky a signální ohně..." Požár, no to tak! Blázni jedni důležití!
  "...a kamene byla obnovena..." Stařenka nevěřícně zamžourala slabýma očima na to, co právě smetla koštětem na lopatu. Raději se zase rychle narovnala. Byla už dost stará na to, aby věděla, že nemusí vědět vše.
  "...překladatelé dělají, co je v jejich silách..." Stařenka dokončila zametání, odložila koště do rohu a s heknutím si klekla na podlahu a pustila se do drhnutí.
  "...Tern jako regent..." Zatracené bahno... a jak smrdí!
  "...se mohou vrátit do svých domovů..." Joo, panáčku, domů bych já ráda, ale nejdřív to tu musím vytřít.
  "...Velká rada... tábory..." Já bych vám mohla radit, až by se tyhle dlaždičky zelenaly. Když byla konečně hotová, v sálu už nikdo nebyl. Ometla ještě prach na stole a pohledem se jen na chvilku zastavila na kusu pergamenu, počmáraném roztodivnými čarami. Mapy jí nic neříkali a tak neměla tušení, na co se to vlastně dívá.

  Později toho dne se na vývěsce v Gheeru objevil vzkaz ověšený pečetěmi - hlavicí kopí Merhaby, štítem Tooru a krkavce Gheeru.

  Všem nechť je známo, že městu Gheer vládne do ukončení válečného stavu a konečného vypořádání věcí regent Tern. Regent je svrchovanou autoritou do doby nastolení právoplatného vládce.
  Ve věcech dalšího vývoje bojů s Arapalem bude ustanovena Velká rada odboje. Za tímto účelem byli dopisem osloveni vůdci významných táborů, aby se členy rady stali oni osobně nebo jimi potvrzený zástupce. První zasedání Velké rady odboje je plánováno na čtvrtek osmou hodinu večerní. Uskuteční se ve Skalboru, sejdeme se tedy na nádvoří za první bránou pevnosti poblíž stájí.
  *pečetě Gheeru, Tooru a Merhaby*

  30.01.2017, Vítězové, Události

  Na čerstvě navršenou mohylu se snášely sněhové vločky. U jejího úpatí prodlévaly dvě postavy, obě ponořené v rozjímání. Postarší rytíř ve valoritové plátové zbroji byl v pokleku na zemi, před sebou štít a obnažený meč. Vedle něj ve veritové kroužkovce klečel mladší muž, čelem se dotýkal obnažené země. Když se vedle něj ozvalo skřípění kovu, sám se s chřestěním také zvedl. Dotkl se prsty čela a pak oba tiše hleděli na mohylu, ztraceni v myšlenkách.
  "Kameníci odvedli dobrou práci, na tak krátký čas," prohodil Orias po chvíli. Sarif mlčky pokývl hlavou. "To oni taky. Nebýt jejich oběti, žili bychom pořád v útlaku."
  Orias na mladšího z generálů pohlédl. Bitva o Skalbor byla vyhrána, ale oba dobře věděli, že ta těžší je čeká. Nyní měli dvě pevnosti, které bylo třeba chránit před odvetou.
  "Jak to vypadá s překladem kroniky?"
  "Možná už leží na mém stolku. Písař má pokyn, že Ti má jeden překlad dodat okamžitě, jakmile bude k dispozici."
  "Dobře. Snad nám to pomůže pochopit, co se tady odehrálo a co nás čeká," zamručel Orias a obrátil se zpátky k mohyle. "Tolik mrtvých," povzdechl a až podle Sarifova pohledu poznal, že to pronesl nahlas. Chvíli čekal, že v očích merhabského generála zahlédne posměch nad stařeckou slabostí, ale Sarif po chvíli pohled odvrátil.
  "Ano. Tolik mrtvých," pronesl po chvíli tiše. Snad vzpomínal na slova, která mu řekl Zuris, když Sarif přebíral vedení nad merhabským odbojem. "Odteď jsi za nás zodpovědný, Sarife. Pamatuj na to nad tělem každého padlého vojáka."
  "A měli jsme zpropadené štěstí, že jich nebylo víc," dodal Merhaban.
  Orias se zamračil. Měli opravdu zpropadené štěstí. Kdyby stihli odpálit, co našli v dole pod městem, neměl by tu kdo stát a kdo oplákavat mrtvé. A Orias věděl, že to byl Sarif, kdo zavrhl průzkum propadlé země. Zpropadené štěstí…
  "Bude potřeba zajistit tam stropy. A opravit bránu a hradby," pronesl.
  "Tak pojďme," odpověděl Sarif a oba se vydali zpátky do pevnosti.

  25.01.2017, Plány odboje, Události

  Sarif s Oriasem se skláněli nad hrubým náčrtkem.
  "Takže tudy vede ta hradba zaganmarských a tady ji chceme prolomit," ukázal Sarif prstem. "Tady pak rozestavíme lučištníky, sem děla. Tady a tady bude zázemí, stany, léčitelé, polní kuchyně a tak dál." Orias přikývl.
  "Už jsme dali dohromady dost mužů?"
  "Dost... Otázka je, co je dost. Musíme se tvářit sveřepě. Kdyby nás bylo třikrát tolik, pak by to mohlo být dost. Další posily vojska budou rovnou směřovány do tábora ve Skalboru, nebudou se zdržovat zde v Gheeru ani v Tooru. Dobrodruhům se včera podařilo vypořádat se s tou hlídkou, to by mělo hrát v náš prospěch."
  Orias zamyšleně hleděl na náčrtek. "A pokud by proti nám vytáhli... je pořád lepší utkat se s nimi v poli, než dobývat jejich hradby."
  "Jak říkáš. A tohle musí vědět i oni." Opět se rozhostilo zamyšlené ticho. "Ale v neděli stejně zaútočíme, to je pořád plán. Nemůžeme jim tábořit pod hradbami věčně. Do té doby je třeba najít druhou cestu, tu pro dobrodruhy. Doufám, že jich dorazí dost, jejich pomoc bude klíčová," dodal Sarif.
  Orias zamručel. "Což mi připomíná - už víme termín další porady?"
  "V pátek, zase v osm, tady v Gheeru. To už budeme mít nové informace z místa činu. Nechám to vyvěsit."

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2