Lave menu


Předmluva

Jako by našim zemím nebyl přán mír a blahobyt. Po podepsání míru mezi Arapalem a pevninou se zdálo, že po dlouhých desetiletích bojů konečně poznáme prosperitu a pozvedneme města a kulturu všech ras a národů. Ale toto zdání trvalo jen pár let.
Opar nad Vnitřním mořem a slabý zápach síry, to byla první znamení. Brzy na to se po celé pevnině začali objevovat démoni, nejdříve slabí, ale postupně větší a silnější. Po nich následovala ea-morda, cizí rozpínavá houba, která ničila život ve svém okolí a přinesla nemoc zvanou později démoní mor. Bojovali jsme s démony, houbou i nemocí, na pevnině i na Zagan-Mar, ale ani společný nepřítel nás nedokázal zbavit nedůvěry a touhy po ovládnutí ostatních. Snad proto jsme si tyto rány zasloužili.

Nejmocnější národy se nedokázaly shodnout na vhodném postupu a než ve svých řadách objevily zradu, bylo příliš pozdě. Byli jsme nuceni opustit nejen plány na útok na Arghan, který se jeví jako místo, odkud démoni pronikají dál, ale i své domovy. A zdaleka ne všem se to podařilo. V uplynulých letech padli mnozí.
Merhabští a Toorští krátce po svém velkém vítězství nejdříve nad Arapalem, později nad Gheerem, spojencem, kterému vrazili dýku do zad, nakonec prohráli svůj boj s dějinami - z jejich řad zůstaly jen jednotlivci rozprášení po světě. Téměř celou pevninu dnes ovládají démoni a národ Gremoniánů. Tito pradávní uctívači démonů povstali z hlubin zapomnění a nyní jim patří všechna velká města: Gheer, kdysi centrum pevniny, obnovený Toor i z rukou Arapalu vyrvaný Skalbor.
Svobodné národy nyní přežívají jen na dvou místech: na arapalském ostrově Zagan-Maru a na Theroře. Sídlo někdejšího nepřítele je nyní útočištěm mnohých bez ohledu na rasu či národ a náš bývalý nepřítel Arapal je naším nejbližším spojencem. Therora zůstává ušetřena přítomnosti démonů a před Gremoniány ji chrání odlehlost, divoká krajina Durranu a pevnost Beornden. Fareané také mluví o tom, že ji pod ochranou drží sama Gaia, která obětovala své překrásné údolí Nelya Irin.
Od příchodu démonů nyní uplynulo 16 let, od dobytí Gheeru a našeho útěku na Zagan-Mar 7 let. Teprve před dvěmi lety k pevnině vyplula další loď, aby pomohla hladem a démoním morem sužované Theroře. Společně jsme silnější a snad konečně nastává čas, abychom vstali z popela, vrátili se a získali zpět, co nám patří - náš svět!

Na Zagan-Mar sepsal v roce 1094 Rial

Novinky

  22.07.2019, Úprava kódu - 4, System

  Změny - Attunement - nastaveno počítání zranění zbraní dle dovednosti Spellweaving
  - Travel book - znemožněno použití Mark kouzla na knihu
  - Zakázky - přidána zpráva o získané odměně po odevzdání zakázky
  - Foxhole - přidána možnost označit cestovní knihu
  - Recall - nastaveno aby se s postavou při přesunutí přesouvali i všichni jeho tvorové okolo něj
  - Stable Deed - cena snížena na 1 stříbrný
  - Bleed Attack - nastaveno počítání zranění krvácení dle hodnoty hlavní dovednosti
  - Bleed Attack - Leech útoky z hlavního úderu sníženy na polovinu

  Opravy
  - Svět - opravena možnost pokračovat dále do světa po splnění loveckých zkoušek
  - Quest NPC - opravena nemožnost vzít určité nové úkoly po splnění loveckých zkoušek
  - Skinning a Butcher knife - oprava správné hodnoty výdrže po koupi a výrobě nového nářadí
  - Quest NPC - oprava ponechaného úkolu na Lov na Stromáky po jeho splnění
  - Quest NPC - oprava chybného zapisování do deníčku postavy
  - Námořník - opraveno hlášení odjezdu
  - Mrtvola - oprava aby nedocházelo ke zprávám o vybrání 0 mincích

  21.07.2019, Úprava kódu - 3, System

  Web
  - Zakázky - zaktualizován seznam odměn za jednotlivé řemeslné zakázky
  - Status - zprovozněno zobrazení
  - Obchod - zprovozněno zobrazení výpisu obchodní síně na stránkách

  Dungeony
  - Vstup do všech větších Dungeonů je přístupný po použití kamene, který se nachází vždy poblíž vchodu
  - Na kameni je nutno vybrat členy party, kteří jsou poblíž, s kterýma chce postava vstoupit do Dungeonu
  - Dungeon se otevře pouze těmto postavám a po vejítí dovnitř není možné vyjít ven (pouze například Recall kouzlem)
  - Většina Dungeonů je limitována na maximální počet 4 postav, které mohou naráz vejít
  - Poté co výprava uvnitř vymře, nebo Dungeon dokončí, tak je Dungeon vyresetován a připraven pro další Dobrodruhy
  - Každá postava může do stejného Dungeonu za den vejít maximálně 2x

  Změny
  - Orb náhody - nastavena šance k dosažení předmětu 5. úrovně

  Opravy
  - Stromovec - opravena ztráta Fame po zabití
  - Dovednosti - opraveno ukládání zápisu získaných zkušeností za používání dovedností
  - Dovednosti - Oprava chybně propočítání získaných zkušeností za používání dovedností. Ty jsou zpětně propočítány a navráceny postavám.
  - Corpse Skin - opravena chyba u kouzla
  - Tailoring - oprava potřeby receptu na Tuniku pro rasu Human
  - Oprava předčasného napojení questovní linky po dokončení úkolů Johna
  - Opravena možnost odevzdat úkol za penězní odměnu u Palia
  - Opravena možnost odevzdat úkol v Darkmooru
  - Opraveno několik překlepů a gramatických chyb v dialogách quest npc

  20.07.2019, Poděkování, General

  Vážení hráči,

  server opět běží, první den jeho provozu se téměř obešel bez restartů: tři kratičké restarty považujeme za dobrý výsledek.
  Proto mi dovolte připomenout vám ty, kteří během uplynulých tří měsíců věnovali svůj čas a energii tomu, abyste včera mohli nalogovat a užít si hru:
  Nihilus strávil desítky večerů tím, že pro vás pomáhal tvořit příběh, napsal mnoho a mnoho řádků ozvěn a stavěl a dekoroval Zagan-Mar.
  Darn věnoval mnoho dnů testování, nastavování spawnerů po světě a vymyslel a naplnil nástěnku s úkoly ve městě.
  Sibyla, kterou vám tímto chci rovnou představit, po nocích i jitrech stavěla a dekorovala Zagan-Mar a pracovala na úvodních zagan-marských questech.
  Kruen věnoval několik večerů dekorování a nastavování spawnerů na Zagan-Maru.
  Hatili, taktéž čerstvá posila, se ve svých volných chvilkách věnovala dekorování, stejně jako Marsyas.
  Agaton zařídil nový provoz serveru, ten základní krok, abychom my ostatní vůbec našli vůli se do úprav pouštět.

  Zcela mimo tento seznam je Malak, který měl na starosti vše ostatní i to, co již bylo zmíněno: dekoroval, spawnoval, psal ozvěny i questy, skriptoval, dohadoval se s námi i s vámi a opravdu poctivé 4 měsíce věnoval svůj volný čas přesunu a přípravě serveru.

  Z mé strany jim všem patří velký dík. Chcete-li nám projevit vděk za hodiny a dny naší práce i vy, čtěte questy, kochejte se a zkuste z té hry mít víc než "zabít x y, získat expy a equip" - hlaste chyby a občas dejte vědět, co se vám líbilo. Vaše spokojenost je tím, co z toho máme a proč to děláme.

  Za celý tým vám přeji příjemnou hru plnou objevování a zážitků

  Traya

  19.07.2019, Pozdvižení na Zagan-Maru, Události

  "Uf, to byl den," potřásl hlavou John. Seděl v Hammarově domě a houpal se na židli.
  Správce Hammar se na něj sice podíval, ale místo odpovědi jen oběma nalil temně rudého vína.
  "Co to do všech tak najednou vjelo?"
  "Lord Gerwyn," zamumlal Arapalec od poháru.
  John na něj pozvedl obočí, ale Hammar se opět ponořil do mlčení. John tedy svou pozornost obrátil k hutnému zagan-marskému vínu. Vždycky byl pivař, ale tohle víno mělo něco do sebe. Čím dýl byl na ostrově, tím ho měl raději.
  Hammar se opíral o polstrování opěradla, oči měl zavřené a chuť vína snad ani nevnímal. Důležité teď bylo ticho. Žádné dupání na schodech, žádné strkání před jeho stolem, žádné čadící pochodně, žádné překřikování. Jen božský klid. Ale protože nerad příteli dlužil odpověd, po chvilce oči otevřel podíval se na Johna.
  "Gerwyn vyhlásil, že začne odměňovat ty, kteří se začnou sami zdokonalovat v boji a starat se o okolí. Jinými slovy přestanou se flákat a začnou být užiteční."
  John pokývl hlavou. "To vím. Ale asi jsem nečekal, že se na to chytne tolik lidí - a ostatních. Což o to, pomoc se hodí, ale ty davy koboldů, které mi špacírovaly pod oknem, bych oželel," uchechtl se John.
  "Těch jsem byl ušetřen, ale to je tak vše. No, po tomhle dni se těším, až se jich zbavím. Gerwyn si myslí, že příliv pracovní síly zlepší vztahy s Luminorem," pousmál se správce, ale John se rozchechtal.
  "Jestli budou luminorským vodit do baráku gorily, jak nám, tak se do luminorského přístavu zase žádná loď dlouho nepodívá. Jogh toho gorilího pána málem vyhodila i s těmi opicemi," zazubil se. "Nakonec usoudila, že snazší bude vyhodit mne," uchechtl se a tentokrát vyloudil úsměv na tváři i Hammar. "Ostatně," pokračoval John, "několik jich tam běhalo nahých. Já vím, že to tady tak neřešíte, ale já teda na nějaké naháče u Jogh doma zvědavý nejsem," zabručel.
  "No, po pevnosti neběhají, ani koboldi, ani naháči, takže tohle lorda trápit nebude," pokrčil rameny správce a pozvedl pohárek s vínem.
  Oba se znovu odmlčeli, až po několika minutách se Hammar narovnal a znovu oběma dolil. V pevnosti je možná klid, ale oni dva si po dnešku rozhodně zaslouží trochu vína.

  19.07.2019, Z deníku lorda Gerwyna, Události

  17.7.1094
  Už jsou to skoro dva roky, co máme více či méně pravidelné spojení s pevninou a mám takový pocit, že stále nemám plnou důvěru luminorských. Mám se jim však divit? Sám sobě se směju. Možná jsem před lety mohl mít skvělou představu o tom, jak se pozvedne Říše, ale ta představa teď naráží na skutečnost - pokud nebude existovat Pevnina, nebude ani Říše.
  Jak nad tím ale přemýšlím, nemyslím, že pro ně, že pro celou pevninu, děláme vše, co můžeme. Dělit se o zásoby potravin jak je třeba, to je už samozřejmost. Odvážet zraněné a jiné potřebné, to už je téměř rutina. Kde je ale nějaký posun? To, co se děje, bylo stejné i před rokem, před měsícem, ale tak to nemůže být do nekonečna.
  Tyhle pocity se ve mě už několik týdnů hromadí a když jsem při poslední návštěvě města viděl některé flákající se mladé, bylo mi jasné, že s tím musíme něco dělat. Nevím, jestli s Johnovým souhlasem mělo co dělat těch pár lahví vína, co jsme vypili, ale náš plán je naprosto jasný. Musíme začít pevninu živit nejen jídlem, ale i rukama. Rukama, co budou kovat zbraně a rukama, které je budou nosit. Musíme si začít brát zpět území, které patřilo těm, kteří přišli na Zagan-Mar. Musíme se přestat krčit v koutku mapy…

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2