Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  9.12.2016, RP Hodnocení, General

  Spuštěn testovací provoz systému hráčského hodnocení RP.
  Hodnocení, které rozdáváte, je vázáno na váš účet a je tedy jedno, se kterou z vašich postav body udělíte. Hodnotí se však postavy a ne hráči a tedy i když víte, že jde o dvě postavy jednoho hráče, mohou mít každá různé ohodnocení.
  Tabulku pro hodnocení vyvoláte pomocí příkazu .RPH. Postavu můžete přímo zacílit ve hře nebo vybrat ze seznamu. V seznamu se zobrazují postavy, které v uplynulém měsíci byly ve hře a které má jedna z vašich postav pojmenované. Jména pojmenovaných postav se primárně používají podle postavy za kterou jste zrovna přihlášeni.
  Při nastavování hodnoty vidíte v tabulce zároveň popis dané úrovně.
  I když se jedná o testovací provoz, udělujte hodnocení uváženě a pravdivě.
  Připomínky a náměty k tabulce můžete psát na fórum do příslušného topicu.

  7.12.2016, Úprava kódu, System

  Aktualizace souborů
  - Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

  Tabák
  - Pro sklizené listy tabáku bylo nastaveno jejich postupné sušení
  - Plně usušený tabák je možné vložit do dýmky nebo ve více kusech nacpat do váčku
  - Všechny existující tabáky byly nastavené jako usušené

  Svět
  - Hagart - zpřístupněn světu, do 14. 12. (včetně) zůstane ochrana před ztrátou těla
  - Hagart - přidány zdi na pár míst aby se nedalo vždy tak snadno vracet
  - Hagart - oprava malé zásoby many u zlobřích šamanů
  - Hagart - došlo k rozdělení města na dvě části - město a náměstí. V městě se po projití na konci nachází poklad a brána zkušeností. Také speciální trofej, která slouží k dostání se na náměstí, kde lze získat tak svitek moci. Na náměstí se poklad nenechazí.
  - Hagart - nemrtvé npc změněny kvůli příběhu na ledové
  - Hadí strážci - zpřístupněni světu, do 14. 12. (včetně) zůstane ochrana před ztrátou těla
  - Kyklop - Proběhla revize bonusové části dungeonu. Došlo k lepšímu zviditelnění portálu na druhou stranu, snížení hlídky ihned po portálu, přidána brána zkušeností, navýšeny staré mince a přidány magickýé předměty za projití.

  Změny
  - Life leech - navrácena 50% účinnost na nemrtvé
  - Lista - upraveno aby použití příkazu ".Lista X" neměnilo aktuálně otevřenou stránku, aby bylo možné snáze udělat makra
  - Spellweaving - nastavena nemožnost se navrátit do těla po 2 vteřin od zakouzlení Ethereal Voyage (kvůli automatickému otevření těla atp)

  Opravy
  - Sloučení - oprava obnovení počtu použití po provedení
  - Timael - oprava překrývajícího se textu v tabulce
  - Ninjitsu - oprava aby za pomocí Shadow Jump kouzla se nebylo možné dostat na nechtěná místa
  - Obchodní síň - jedna z dalších oprav záseku clienta
  - Strong reptalon - oprava mizejícího základního DCI bonusu po restartu serveru
  - Strong reptalon - oprava snížené rychlosti útoku po restartu serveru
  - Spellweaving - oprava aby Thunderstorm šel správně s mágovskými holemi
  - Spellweaving - oprava efektu u Essence of Wind
  - Spellweaving - oprava aby Fey a Fiend nenechávali po smrti mrtvolu
  - Spellweaving - oprava aby zbraň z Attunement kouzla neblokovala pohyb
  - Spellweaving - oprava možných pozic, kde je možné vytvořit stromáka
  - Kniha písní - oprava aby kouzla neúčinkovala na npc s kladnou karmou

  5.12.2016, Kniha, Události

  Rial zapnul přezky tlumoku a rozhlédl se po místnosti. Nepředpokládal, že se mu bude nějak výrazně stýskat. Ne po jeho pracovně, ne po posledních týdnech. Když však sešel dolů po schodech a setkal se s pohledem svých kolegů, uvědomil si, že úplně jednoduché to nebude. Oba muži vstali od své práce a podali si s Rialem ruce.
  "Ritiene, Otisi. Byla pro mne čest s Vámi pracovat. Ritiene, tady jsou klíčky. Drž se."
  "Opatruj se, Riale. Zasloužíš si odpočinek."
  Prošel dveřmi a pohlédl na Kalime. Hlavně ať nepláče, pomyslel si. Gwalka se zvedla a uhladila si róbu.
  "Kalime, budeš mi chybět." Gwalka pokývla a objala ho. Neřekla nic, ale nemusela. Znali se velmi dlouho a opravdu mu bude chybět. Pevně ji stiskl v objetí.
  Venku připevnil tlumok na svou lamu, chuděru celou obtěžkanou Rialovými věcmi. Ty důležité už byly sice odeslané dřív, ale i tak mu zůstalo mnoho toho, co chtěl vzít s sebou. Nasedl na lamu, naposledy pohlédl na budovu gheerských mágů a vyrazil z bran k měsíční bráně. S kapitánem Vokesem se loučit nehodlal, stačilo mu, že jeho rozhodnutí odejít ze služeb města akceptoval.

  Stezka byla úzká a strmá a jeho lama opatrně našlapovala. Kde to jen šlo jí mág pomáhal teleportačním kouzlem. Když stanul za hradbami, úzkostlivě se ohlédl. Snad své stopy skryl dobře. A o zbytek se snad postarají stopaři odboje.
  "Dobrý den, Delanere, dobrý den, Janice," pozdravil, když vešel do pracovny. "Tak mne tu máte."
  "Vítej, Riale, máme pro Tebe mnoho zpráv," uvítal ho starý mág a vstal. "Pilně jsme pracovali na podkladech, co jsi nám zaslal. Společně s Janice pro Tebe máme překvapení," pokynul písařce. Gwalka zašmátrala v šuplíku a vytáhla knihu v zelených deskách.
  "To je ta kniha, co jsem Vám poslal?" Zalistoval pár stránkama a zatajil dech. "To je jiné písmo. Vy máte opis!"
  "Jo," přitakal Delaner. "A funkční opis. Tohle je seznam návodů ke kouzlům, které objevil ten Arapalec při zkoumání krystalu, pomocí kterého ta kouzla dokážeš vyvolat a zopakovat." V hlase starého mága zaznívala pýcha a Janice se plaše usmála.
  "Dobrá práce, opravdu dobrá. Máte jich víc?"
  Delaner pokýval hlavou. "Máme jich dost, aby je mohla Janice začít prodávat, Sarif to taky posvětil a nechal nějaké opisy rozeslat k toorským a do Luminoru, jen jsme ještě čekali na Tebe."
  "No výborně, ale co tu tedy budu dělat já?" zasmál se Rial a začal vybalovat svoje věci. Měl své plány, co dělat. Teď se bude moct alespoň plně soustředit na jednu věc. A hlavně tady bude pracovat v klidu, bez vraního krákání za zády.

  4.12.2016, Úprava kódu, Události

  Bardská kniha písní
  - Ve hře je nyní k získání tento bardský zpěvník, který nabízí mnoho různých akordů, balad a písní, které svým plošným účinkem ovlivňují zejména spoluhráče, ale i nepřátele
  - Jak bylo naznačeno, tak kniha je rozdělena na tři hlavní sekce - akordy, balady a písně
  - Akordy - Rychlé zahrání s okamžitým účinkem. Každý akord má svou určitou prodlevu, kdy je možné ho znovu zahrát.
  - Balady - Bard během pěti vteřin zahraje baladu, která po dohrání na všechny okolní posluchače přidá efekt trvající 5 minut. Posluchač může dostávat bonus vždy jen z jedné balady.
  - Písně - Dlouho trvající píseň, která každou vteřinu ovlivňuje okolní posluchače, ale také vysává bardovy síly
  - Během hraní balad a písní je nutné stát nerušeně na místě
  - Mezi jednotlivým hraním je vždy nutná minimální prodleva 3 vteřin
  - Základní dovednost k hraní ze zpěvníku je Musicianship, avšak u některých akordů, balad nebo písní je potřeba dovednosti Peacemaking nebo Provocation
  - Hraním z knihy je možné trénovat vybrané dovednosti
  - Knih je možné zakoupit u bardských obchodníků ve městě
  - Podrobnější informace o obsahu knihy jsou k nalezení na stránce Musicianship

  4.12.2016, Vývěska, Události

  Timmy rázoval na svých dlouhých hubených nohou městem. Pobrukoval si něco nemelodického a vypadal spokojeně. Když šel kolem banky, cosi upoutalo jeho pohled. Vývěska. Byla plná připevněných pergamenů, jeden přes druhý. Timmy se zastavil. Měl ještě čas a tak se začetl. Sem tam se uchechtl, sem tam zamračil.
  "Co je tohle za nesmysl? Tomu nemůže nikdo rozumět. Jaký spellbook, jaký scrol?" Strhnul inkriminovaný vzkaz z nástěnky.
  "Takové divné podpisy... Dvojtečka a D. D a tečku bych pochopil, ale tohle... Nebo dokonce dvojtečka a závorka, to přeci vůbec nedává smysl." Kroutíc hlavou strhl další pergamen.
  "No, hned to vypadá líp," pronesl spokojeně, když byl hotov, a odrázoval těch zbylých pár kroků ke svému stánku gheerské pošty.

  OOC info: Vývěsky jsou herní záležitost, uzpůsobte tomu podobu svých vzkazů.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2