Lave menu


Předmluva

Jako by našim zemím nebyl přán mír a blahobyt. Po podepsání míru mezi Arapalem a pevninou se zdálo, že po dlouhých desetiletích bojů konečně poznáme prosperitu a pozvedneme města a kulturu všech ras a národů. Ale toto zdání trvalo jen pár let.
Opar nad Vnitřním mořem a slabý zápach síry, to byla první znamení. Brzy na to se po celé pevnině začali objevovat démoni, nejdříve slabí, ale postupně větší a silnější. Po nich následovala ea-morda, cizí rozpínavá houba, která ničila život ve svém okolí a přinesla nemoc zvanou později démoní mor. Bojovali jsme s démony, houbou i nemocí, na pevnině i na Zagan-Mar, ale ani společný nepřítel nás nedokázal zbavit nedůvěry a touhy po ovládnutí ostatních. Snad proto jsme si tyto rány zasloužili.

Nejmocnější národy se nedokázaly shodnout na vhodném postupu a než ve svých řadách objevily zradu, bylo příliš pozdě. Byli jsme nuceni opustit nejen plány na útok na Arghan, který se jeví jako místo, odkud démoni pronikají dál, ale i své domovy. A zdaleka ne všem se to podařilo. V uplynulých letech padli mnozí.
Merhabští a Toorští krátce po svém velkém vítězství nejdříve nad Arapalem, později nad Gheerem, spojencem, kterému vrazili dýku do zad, nakonec prohráli svůj boj s dějinami - z jejich řad zůstaly jen jednotlivci rozprášení po světě. Téměř celou pevninu dnes ovládají démoni a národ Gremoniánů. Tito pradávní uctívači démonů povstali z hlubin zapomnění a nyní jim patří všechna velká města: Gheer, kdysi centrum pevniny, obnovený Toor i z rukou Arapalu vyrvaný Skalbor.
Svobodné národy nyní přežívají jen na dvou místech: na arapalském ostrově Zagan-Maru a na Theroře. Sídlo někdejšího nepřítele je nyní útočištěm mnohých bez ohledu na rasu či národ a náš bývalý nepřítel Arapal je naším nejbližším spojencem. Therora zůstává ušetřena přítomnosti démonů a před Gremoniány ji chrání odlehlost, divoká krajina Durranu a pevnost Beornden. Fareané také mluví o tom, že ji pod ochranou drží sama Gaia, která obětovala své překrásné údolí Nelya Irin.
Od příchodu démonů nyní uplynulo 16 let, od dobytí Gheeru a našeho útěku na Zagan-Mar 7 let. Teprve před dvěmi lety k pevnině vyplula další loď, aby pomohla hladem a démoním morem sužované Theroře. Společně jsme silnější a snad konečně nastává čas, abychom vstali z popela, vrátili se a získali zpět, co nám patří - náš svět!

Na Zagan-Mar sepsal v roce 1094 Rial

Novinky

  12.10.2019, Sběr krystalů, Události

  Na vědomí se dává, že arcimágyně Myrra ve spolupráci s Domem všeličných umění, loveckého cechu z Foxhole a s pomocí všech, kteří nabídli k výkupu nalezené úlomky dokončila první část výzkumu a nyní nabízí spojení cestovních knih s ostrovem.

  Z dobrodruhů, kteří se zapojili do sběrné soutěže se na prvních třech pozicích umísťují tito sběratelé:
  1. Mafuko - 2856 kusů
  2. Cassandra - 2149 kusů
  3. Tersivan - 1760 kusů

  Těmto patří velké díky všech a také jim brzy bude doručena slíbená odměna ještěrky z chovu lorda Gerwyna.

  Další sběratelé, kteří si za svou práci zaslouží osobní jmenování jsou:
  Taurion - 1010 kusů, Zaknaktel - 994 kusů, Beor - 897 kusů, Kashya - 765 kusů, Mort - 734 kusů, Wegga - 590 kusů

  9.10.2019, Úprava kódu - 14, System

  Změny
  - Party status - zrušeno počítání zranění a léčení přez skutečnou hodnotu (nezapočítává se zranění větší než zbývající počet životů atd.)
  - Dungeony - nastaveno automatické vynulování Party statusu při vstupu
  - Řemeslník - mapy ze zakázek nyní nevyžadují dešifrování
  - Materiál - změna desetinnové dračí hrubé kůže z šupin na pásky

  Opravy
  - Kniha písní - oprava prodlevy znovuaplikace u Akordu G
  - Specializace - oprava času u záznamu dungeonů
  - Zbraně - oprava zobrazení Damage increase vlastnosti z materiálu a kvality
  - Tvorové - oprava podmínky při předávání tvora s vyšší úrovní než může postava ovládat

  8.10.2019, Tresdin - úkoly pro zkušené, Události

  Tresdin za úsvitu slunce vyšla ze své malé kanceláře uprostřed Arapalu a šla směrem na náměstí. V ruce nesla dva svitky, sadu hřebíků a malé kladívko. Nejdříve přibila jeden ze svitků na nástěnku, kterou má pronajatou pouze pro sebe, na zdi hostince U zlatého slunce a poté druhý ze svitků na veřejnou nástěnku před vchodem do banky. Poté se vrátila do své kanceláře.

  Na veřejné nástěnce je na jejím svitku k dočtení:
  Dobrodruzi místní i vzdálení - Tresdin ve spolupráci s domem Šestky Vám přináší výzvy pro zkušené! Každý týden bude vypsán nový úkol s cílem zabít tři různé cíle ze světa a jeden z vybraného místa, kde bude také nutné získat jednu z trofejí. Poté stačí vyzvednout odměnu, která jistě každého potěší, a je na týden hotovo. Úkol k vyzvednutí na nástěnce na hospodě, to je ta dvacet metrů nalevo odtud.

  6.10.2019, Úprava kódu - 13, System

  Magické přdměty
  - Poškození magických vlastností při ztrátě těla se nyní aplikuje pouze dočasně a je možné vlastnosti následně dodatečně opravit
  - Opravu je možné provádět pěti runama stejné vlastnosti, která se opravuje a úrovně jako má předmět
  - Jedna provedená oprava vždy opraví do možného maxima
  - Maximum do které lze poškozenou vlastnost na předmětu opravit je zobrazeno hodnotou za lomítkem, která se po poškození ukáže
  - Platí na zbroje, štíty, zbraně, hole, šperky a amulety

  Změny
  - Kniha písní - Akord G - přidána zpráva o aplikaci efektu
  - Kniha písní - znemožněna opakovaná aplikace efektů akordů G, Gm a A na stejnou postavu dříve než skončí prodleva zahrání
  - Mrtvoly - Nastaveno zvýraznění mrtvol, které nejsou vybrané pomocí barvy jména mrtvoly a znaku před jménem. Zlatá barva a hvězdička značí dosud neotevřené tělo. Plus značí už otevřené, ale ne úplně vybrané tělo.
  - Topaz - výrazně navýšena náleznost
  - Kapitán - umožněno nošení toulce
  - Kapitán - umožněno využívat vlastnosti střeleckého amuletu i se zbraní na blízko
  - Kněz - umožněno využívat vlastnosti léčitelského amuletu i se štítem a zbraní
  - Runebook - přidána možnost zvolit způsob přenosu (nabití, recall nebo gate travel) při použití rychlých tlačítek v knize
  - Oživlé maso - znemožněno aplikovat Bleeding Attack pokud cíl už je pod jeho vlivem
  - Měsíční wispa - přidán Stříbrný prach za zabití
  - Pain Spike - nastaveno 5 nabití pro použití, jedno dobití trvá 3 vteřiny
  - Animal Form - přidána zpráva při skončení bonusového efektu
  - Arcane Empowerment - přidána zpráva při skončení efektu
  - Kupní síň - vlastní prodej je nyní zobrazen zelenou barvou textu
  - Kupní síň - rozšíření menu, zrušení zobrazení dní do konce u vlastního prodeje (lze vidět v Zobrazit mé nabídky)
  - Obchodní síň - Opravné sady - nastaveno zobrazení dovednosti, materiálu a počtu použití přímo v názvu
  - Obchodní síň - Esence předmětu - nastaveno zobrazení typu a úrovně přímo v názvu
  - Tinkering - navýšen počet vzácných surovin pro výrobu nejlepších amuletů na 3
  - Do světa přidán úkol na zisk minotauřích rohů
  - Skrýš banditů - přidána brána zkušeností, zde je mimochodem možné nalézt svitek Focus Attack
  - Gremonianské věže - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti
  - Uctívači draka - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti

  Opravy
  - Obchodní síň - oprava rozdělení Runických esencí při filtru dle řemesla
  - Kniha písní - Akord G - oprava účinnosti
  - Ethereal Voyage - oprava počítání smrti do celkého počtu smrtí dungeonu
  - Hora Kyklopů - oprava dřevěných sloupků znemožňující projití bojového tvora
  - Perk Požehnání - oprava prodloužení doby trvání kouzel Cunning, Agility a Strength
  - Štíty - oprava bonusu za Exceptional kvalitu
  - Parta - oprava počítání zranění z vyvolaných tvorů
  - Parta - oprava počítání zranění z vyprovokovaných tvorů
  - Runebook - oprava useknutého textu u počtu nabití
  - Mrtvola - oprava zvýraznění vybrání těla v případě, že se jako poslední předmět vezme zkušenostní kulička nebo questovní předmět
  - Pastevecká hůl - oprava poškozování při ztrátě těla
  - Runické předměty - oprava záseku clienta při klikání bodů
  - Runické předměty - oprava výpočtu úrovně předmětu na stejnou dle použitého runického nářadí
  - Runické předměty - oprava vkládání některých run do štítu
  - Runické předměty - oprava vkládání některých run do mágovské hole
  - Runické esence - oprava nastavení počtu a úrovně run
  - Runické esence - oprava zobrazení správného násobku u Physical resistance vlastností
  - Runické esence - oprava nastavení barvy esence při přenášení z předmětu
  - Řemeslník - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
  - Animal Taming - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
  - Temní démoni - oprava spawneru

  23.09.2019, Úprava kódu - 12, System

  Dungeony
  - Do obtížnějších dungeonů byla přidána odměna v podobě vzácné suroviny (Yew/Dragon/Mithril), která je udělena každé postavě zvlášť přímo do batohu po projití branou zkušeností.
  - Celkové množství je rozděleno dle počtu postav, které dungeon prošly (i včetně těch, které na odměnu nárok nemají). Postava má nárok na tuto odměnu pouze 2x týdně, stejně jako zkušenosti do Specializace.
  - Pro lepší dělitelnost mohou být v odměněně zahrnuty mithrilové kameny, dračí šupiny nebo yewová dřívka, která se po sloučení 10 kusů změní na jeden ore/hides/log.

  Změny
  - Opravná sada - při vytváření opravných sad z materiálu Mahagon, Valorite nebo Minotaur je zdvojnásoben počet použití
  - Opravná sada - zdvojnásoben počet použití u všech existujích opravných sad na materiál Mahagon, Valorite a Minotaur
  - Sloučit - umožněno slučování runických nářadí pomočí příkazu .Sloucit

  Opravy
  - Eranel - oprava popisu v textu na zabití Ettinů
  - Bard - oprava zobrazení bonusu do štěstí po celou dobu trvání
  - Mark - oprava možnosti označit celou kupu run před rozdělením
  - Runické esence - zobrazení desetinných míst u Lower Mana Cost
  - Runické předměty - zobrazení desetinných míst u Lower Mana Cost

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2