Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  19.01.2018, Kontakt , Události

  Gerwyn se skláněl nad deníkem. Ač se v jeho životě změnilo mnohé, tohle ne - pořád své myšlenky svěřoval papíru. Za poslední rok porušil své předsevzetí a přijal nové odkazy, z diplomata se stal bojovníkem, ale to pomohlo jemu a nejen jemu přežít. Kůži mu zdobilo nemálo nových jizev, jedna se mu táhla přes levou tvář. Více než rok byl téměř v konstantním boji. Vše, co šlo odložit, šlo stranou, včetně kontaktů s pevninou. Netušil, jestli se po nich sháněli... a bylo mu to jedno. Teď ale byla situace o něco jiná a tak se rozhodl, že se jim ozve. Za chvíli už psal dopis, který bude poslán pomocí krystalů.

  Blikající krystal mladíka vytrhl z polospánku. Tuhle službu měl rád, odpočinul si. Krystal zhasl před mnoha měsíci a mágové už vzdali pokusy kontaktovat druhý krystal za mořem, a tak jen ležel na stole a byl střežen nudnými službami řadových vojáků.
  Ne dnes. Dnes vydával jasné světlo a mladý strážný na něj hleděl nechápavýma očima. Nejdřív ho zachvátila panika, ale během chvíle se uklidnil a vyběhl z místnosti najít toho, kdo bude vědět, co dělat.

  Tím někým byl Rial a teď stál před Ternem a Johnem a četl jim zprávu ze Zagan-Maru, první po bezmála dvou letech marných pokusů o kontakt s ostrovem.

  Vážení generálové, regente,
  snad vás tato zpráva zastihne. Pevně věřím, že přes odmlku v komunikaci mě vyslyšíte. Žádám vás o přátelskou výpomoc, dlouhé měsíce jsme pod útoky démonů a zásoby potravin se tenčí. Za čtrnáct dní vyšlu loď směrem k toorskému přístavu a budu doufat, že z vaší přátelské vůle bude moci bezpečně přistát a naložit zásoby potravin pro lid Říše.
  G.

  John se podíval na svého regenta a přítele, který mu pohled mlčky oplácel. Tohle nebyla zpráva, kterou by měli řešit sami, tohle byla zpráva, kterou museli rozšířit. A nejen mezi Malou radu, bylo na čase osvěžit si, jaké nálady panují ve světě mimo hradby Gheeru. Netrvalo dlouho a John přibíjel na nástěnku u banky pozvánku, zatímco jízdní posel vyrážel k toorským a merhabským.

  Zveme všechny dobrodruhy a všechny osoby se zájmem o okolní svět k diskuzi o nových skutečnostech, týkajících se dříve se vyskytujících démonů. Jednání se uskuteční ve středu 24.1. v osm večer v gheerském paláci v jednací síni.
  Za Velkou radu pevniny Regent Tern

  14.01.2018, Smrt si nevybírá, Události

  Z Nemocnice Svatého Jonáše vynášeli tělo. Na tom by nebylo nic neobvyklého, Gheer bylo velké město a lidé se zde rodili i umírali. A tento muž se dožil požehnaného věku a stáří k němu bylo milosrdné, ve své službě zůstal až do posledního okamžiku. Přesto však tahle ztráta byla jiná. Většina mužů mrtvého dobře znala a těžko se v představách hledal někdo, kdo by ho nahradil.
  Regent Tern si toho byl vědom a snad proto mrtvému projevil úctu tím, že mu k věčnému odpočinku vybral místo v gheerské hrobce, kam byli pohřbíváni jen ti nejvýznamnější z Gheeru.
  A tam teď procesí mířilo, vzdát mrtvému poslední hold, a Gheerem se šířila šeptanda o tom kdo, kdy a jak.

  24.12.2017, Přání, General

  Vážení a milí hráči,

  přejeme vám poklidné prožití vánočních svátků, spokojené okamžiky s rodinou a něco pěkného pod stromečkem.
  Do nového roku vám přejeme vše dobré a děkujeme za zachování přízně k nám, která doufáme vydrží i nadále.

  Už je tradicí, že sbíráme hůlky ze všech padlých nepřátel, a letos také pokračuje výzva pro průzkumníky, kteří mohou v krajině najít spadlé hvězdy.
  Ode dneška si může každá postava vyzvednout vánoční dárek pod stromkem v Luminoru, tuto možnost bude mít až do 7. ledna.

  Krásné svátky přeje

  GM tým DP2

  20.12.2017, Úprava kódu, System

  Vánoce
  - Ve světě je možno nalézt padájící hvězdy, které mají magické schopnosti
  - Za zabité nepřátele je možné nalézt zvláštní hůlky, které obchodník Tezar rád vymění za své zboží

  Krystal k uchování dovednosti
  - Do hry přidán krystal umožňující z postavy na něj uložit jednu vybranou dovednost
  - Dovednost nemůže být z kategorie Řemeslných nebo Univerzálních
  - Pro zpětné vybrání dovednosti je nutné mít zachované lekce, naklikané body a případně naučené svitky moci v požadované úrovni
  - Z každého krystalu je možné převzít dovednost maximálně jednou za 20 hodin. Krystal musí být upevněn na zemi pro použití.
  - Krystal je možné zakoupit za cenu 30 zlatých u Skladníka Merhaby nebo Tooru

  Změny
  - Aukce - maximální doba aukce přenastavena na 14 dnů
  - Tábor - umožněno nastavení pohlaví u řemeslníkova obchodníka

  Opravy
  - Tábor - oprava textů
  - Tábor - oprava možnosti zadání daně v nepožadovaném rozmezí
  - Očarované runické předměty - oprava použití nabitého krystalu na zbraně
  - Specializace - oprava správného vzájemného fungování funkčních schopností a využití Obecných znalostí

  10.10.2017, Úprava kódu, System

  Řemeslníkův obchodník
  - Vytvořen nový typ obchodníka, který je určen k pronajmutí výhradně pro řemeslníky
  - Tento obchodníka nabízí všechny výrobky, které jeho pronajímatel umí výrobit
  - U obchodníka může pronajímatel nastavit ceny jednotlivých využitých materiálů a fixní a procentuální příplatek
  - Potřebný materiál je pak při poklikání na obchodníka možné vložit do jeho batohu, aby bylo možné jednotlivé výrobky prodávat
  - Obchodníka je také možné libovolně převlékat
  - Při nákupu si tak kupující vybere výrobek z výrobního menu zvolené dovednosti, kterou má řemeslník, a u požadovaného výrobku uvidí výslednou cenu. Počítá se zde také běžná šance na výrobu nebo exceptional kvalitu. Výrobek se tak nemusí vždy podařit vyrobit nebo není zaručena výroba v nejvyšší kvalitě.
  - Je v plánu přidání možnosti použití vlastního materiálu (kupujícího) a také využití dodatečných služeb (enhance, runické a ancient nářadí)

  Tábor
  - Umožněno provedení urychleného stavění díky kterému je za dvojnásobný poplatek peněz možné postavit kteroukoliv stavbu během jednoho dne. Urychlené stavění je možné využívat do 15. úrovně tábora.
  - Bylo provedeno přepočítání sil útočníků a obránců při napadení tábora, aby lépe odpovídalo požadovanému potřebnému počtu obránců pro nejvyšší šanci na úspěšnou obranu. Aktuálně nemá vylepšení palisád nebo zbrojnice vliv na sílu obránců, jejich účinek je automaticky započítán.
  - Zobrazení dnů v menu a záznamech tábora upraveno aby ukazovalo navíc i herní datum
  - Obrana tábora - zjednodušeny záznamy boje
  - Oprava překrývání textu na stránce Vylepšení
  - Dekorace - do nabídky přidány velké dveře (brána) s možností uzamčení na obyvatele tábora
  - Dekorace - Do nabídky přidány rostoucí stromy, které přinášejí plody (sklízet může pouze obyvatel tábora). Později se počítá s přidáním i dalších pouze dekoračních (neplodných) stromů.
  - Dekorace - do nabídky přidáno venkovní osvětlení
  - Dekorace - do nabídky přidán venkovní stánek
  - Obchodníci - Přidána možnost pořízení řemeslníkův obchodníka pro vybraného obyvatele tábora. Pokud vlastník tohoto obchodníka nebude vybrán ihned při přidání, tak je možné dodatečně nastavit poklikáním na jeho spawner. U řemeslníkova obchodníka je možné nastavit rasu, pohlaví a upravovat jméno a vzhled stejně jako u bežných obchodníků.
  - Obchodníci - přidána možnost nastavení daně pro řemeslníkové obchodníky

  Změny
  - Postava - přidáno tlačítko ke skrytí/zobrazení panelu aktuálních dovedností
  - Postava - přidáno tlačítko ke skrytí/zobrazení panelu se specializací
  - Nástroje - navráceno zobrazení výrobků červenou barvou v případě, že postavě chybějí některé suroviny
  - Peníze - snížena váha mincí
  - Aukce - nastavena maximální doba trvání aukce na 7 dnů
  - Runické předměty - sníženo potřebné množství prášku z krystalu při vyndavání run (2 prášky na jednu úroveň)

  Opravy
  - Harm - oprava chyby při zasažení více cílů

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2