Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  8.04.2019, Stav prací, General

  Zdravím,
  přidám trochu slov k tomu jak postupujeme a jaký je výhled na aktuální situaci.
  Z původního plánu pro příběh jsme trochu vybočili a zvolili tu věříme lepší a hezčí variantu. To ovšem přidalo řadu práce navíc, kterou nebude lehké dohnat.
  Ze systému se snažíme zaměřit pouze na úpravy a odladění stávajícího systému. Změny jsou tak někde velké a rozsáhlé, ale často půjde jen o nastavení systému dle zkušeností a vůči jiným systémům, kteřé dříve byly přidány za chodu. Prioritu mají také systémy, které mají dlouhodobý dopad a nejdou jednoduše měnit za pochodu. Tím je myšleno, že je například podstatnější zda craft bude dostávat za den 3 nebo 4 zakázky oproti tomu zda specializace bojovníka bude mít 20 nebo 25 damage increase. Ale výjimky se vždy najdou.
  Probíhající práce se dají rozdělit do 5 kategorií. Příběh, systém, testování, mapa a spawnery. Některé body spravuje více lidí, ale volné časy a množství práce se různí. Je tak pochopitelné, že všechna práce neskončí v jeden moment a bude se muset čekat a dodělávat jinde.
  Můj původní odhad, nebo spíše touha dokončit vše v průběhu dubna, zahrnoval zejména práci v systému a první verzi plánovaného příběhu. To spolu s tím, že sehnání pomocné síly bylo poněkud narychlo a většina nemohla ihned k pomoci nastoupit odsuzuje duben k téměř nerealné hranici.
  Jaký bude chystaný příběh zatím odhalovat nebudeme, ale rád bych dořešil možnost postupného odhalování v ozvěnách.
  V blízké době bych také rád začal odhalovat provedené systémové změny. Ty se pak budeme snažit postupně zachytávat přímo na webu, ale zatím to není pro nás prioritou. Tedy, že doplnění webu nedáváme takovou váhu, aby znatelně brzdilo start.

  Informace o změnách bude pak přidáváná postupně do topicu Wipe na foru.

  9.03.2019, Stav serveru, General

  Vážení hráči,

  dovolím si zanechat zprávu, aby bylo jasnější proč je server už několik dnů offline a jak tomu bude nadále. Pro ty, kteří neměli možnost si základní informace o této situaci přečíst na fóru, tak doplním zde. Druhý týden v únoru nám bylo od poskytovatele serveru oznámeno, že naše působení bude nutné zpoplatnit. Doposud server přebýval pouze z dobré vůle a bez nutnosti poplatků z naší strany, za což bych jim alespoň zde rád zanechal velké poděkování. Bohužel, protože náš drobný server vyčnívá z řad větších dedikovaných serverů, pro které nabízejí služby, tak se nám nepodařilo dohodnout se na ceně, která by pro nás za této situace serveru byla únosná. Začátkem března nám tak byl herní server odstaven. Aktuálně máme už vyhledanou náhradu, kterou postupně zřizujeme. Podobná situace v řešení je nadále i s hostingem webu. Z toho důvodu bude možný i budoucí krátkodobý výpadek webu a fóra.

  Tato neplánovaná situace nás donutila k přemýšlení nad tím zda působení serveru tímto ukončíme nebo budeme pokračovat. Protože však pro nás je Ultima Online velkou srdcovou záležitostí a velmi jedinečnou hrou, která dle nás nejen předčila dobu v čase svého vzniku, ale i dnes má mnohé co nabídnout, tak volba v tomto projektu pokračovat zvítězila.

  Ovšem tato situace, důvod k pokračování i momentální neplánovaná přestávka kvůli zřízení serveru nás donutily přemýšlet a projednat jak chceme aby server pokračoval. K tomuto se vztahuje i pár vět z předešlé zprávy na fóru o tom jak jsme v aktuálním složení GM týmu pokračovat schopni. Výsledek této naší debaty, bez delšího protahování je, že jsme se rozhodli provést úplný wipe serveru. Jednotlivých důvodů k tomuto rozhodnutí, ať už těch menších nebo větších, je více. Aktuálně od posledního spuštění to bude brzy sedm let. To považujeme vzhledem k projektu a složení našeho týmu za dlouhou dobu co je svět bez přerušení. Hra za tuto dobu, oproti tomu co mohla nabídnout na začátku, dozrála. Zůstalo však i mnoho systému, které kvůli ohledu na minulost a hráče, kteří si už některým takovým systémem prošli, nebylo možné znatelně pozměnit a nastavit tak jak čas a zkušenosti ukázaly, že je vhodnější. Proto i aby mohly být provedeny některé námi chtěné úpravy v základech systému, tak je nutné předejít k tomuto kroku. Jsme však pevně přesvědčeni, že tyto změny doladí nedokonalosti, které se během předešlých sedmi let ukázaly a vylepší požitek ze hry. I na Arghan se už určitě půjdeme podívat.
  Datum kdy bude server opět uveden do provozu zatím není pevně dané, ale náš cíl je v průběhu letošního dubna.

  Děkujeme všem, kteří tu s námi po dobu těchto sedmi dlouhých let byli a těšíme se na ty, kteří zůstanou věrní a budou s námi pokračovat.

  Za GM tým Malak

  24.12.2018, Přání, General

  Vážení a milí hráči,

  i letos bych Vám velmi rád popřál krásné, klidné a spokojené prožití Vánoc a nadcházejících svátků včetně Nového roku.

  Do nového roku Vám přeji zdraví a spokojenost a serveru, aby vydržel a přinášel ještě chvíle radosti. Chápu, že zejména poslední půlrok byla situace horší a bohužel nemohu do nového roku zatím slíbit zlepšení, které bych nemusel zvládnout splnit, pouze jak to bude možné na zlepšení zapracovat.

  Abych nekončil přání na méně veselé notě, tak ještě doplním, že jako tomu bylo každé Vánoce, tak i tentokrát bude pro každého čekat pod Luminorským stromečkem dárek, ten je možné otevřít do 6. ledna. Dále do tohoto dne bude možné ve světě nacházet vánoční Zvláštní hůlky, které je poté možné směnit u Tezara za některé z jeho odměn. A také bude možné během této doby občas zahlédnout a najít padající hvězdu, která sice nejspíš nesplní každé přání, ale svým kouzlem posilní magické i nemagické předměty.

  Krásné svátky přeje

  Malak

  11.07.2018, Cesta domů, Události

  Gerwyn se musel přemáhat k úsměvu, když se loučil s mladým hrabětem. Tak, jako mu slova gratulací nešla přes rty na oslavě hrabství, nešla mu přes rty ani nyní. Přesto děkoval za pohostinnost a chválil obnovu Tooru. Přesto se těšil na další setkání a doufal, že jejich nedávné neshody a nedorozumění jsou zapomenuty. Něco se mu nezdálo a nemyslel si, že by to mělo něco společného se slovy gwalky o svém protipólu. Ne, tuhle ješitnost už překonal, stejně jako nedůvěru starého fareana. Tahle myšlenka mu pomohla se usmát na blondýna a vyjádřit své díky se zdáním upřímnosti. Jeho spěch do přístavu nebyl hraný ani trochu. Opravdu musel stihnout příliv. Ne proto, že by jeho návrat domů nepočkal o dalších pár hodin, ale proto, že musel dodržet čas tajného setkání domluveného na širém moři.

  po setmění, několik mil od břehu...
  Rybářská bárka přirazila k boku o tolik většího korábu. Na palubu arapalské lodi se nejdříve s nadávkami vyškrábal John, který vládce Říše probodl pohledem.
  "Tohle je pitomej nápad," povzdechl si Gheeřan, ale vzápětí se otočil, aby nahoru pomohl zbylé posádce loďky. Celkem byli tři a během chvíle stáli před usmívajícím se lordem, za nímž stál mladý, trochu zamračený voják.
  "Vítejte na palubě, slečno Vinie," políbil ruku štíhlé postavě v kápi, jen aby se vzápětí s pokývnutím obrátil k Oriasovi, třetímu návštěvníkovi. "Generále, prosím přijměte mé slovo, že přebírám ochranu nad Vaší dcerou. Udělám vše pro to, aby na Zagan-Mar našla štěstí."
  Starý voják jen pokývl. Na jednu stranu se mu to, co dělají příčilo, na druhou to bylo plnění starých závazků. A závazky by se měly plnit.
  Za další hodinu, strávenou společnou večeří a loučením, se bárka znovu odrazila od boku korábu a vyrazila houstnoucí tmou zpět k pobřeží. Arapalská loď se už obracela opačným směrem, je čekala delší cesta. Delší, ale rozhodně pohodlnější. Přecijen, byl to koráb lorda, který si na slušné zázemí potrpěl.

  2.07.2018, Obnova hrabství, Události

  Vládce Arapalu musel rozhodně vypadat překvapeně, když na Fergasovo pozvání vešel do velkého sálu Toorského hradu a spatřil tam nemálo známých tváří. Čekal další hovor mezi čtyřma očima a na místo toho tu bylo dobrých třicet lidí. Většinu z nich už znal z různých jednání. Všichni ale měli něco společného - rozhlíželi se, jako by netušili proč byli přivoláni. Ne, rozhodně nebyl jediný, kdo nevěděl o co se jedná. Popošel k výpravě z Gheeru, města co si už stihl svým způsobem oblíbit, a tlumeně se zeptal Johna, jestli náhodou neví proč tu jsou. Nic se nedozvěděl, snad až na nejisté pokrčení rameny. Stejnou odpověď dostal i na otázku jestli je tu někdo z táborů. Nepozastavil se nad tím - kolikrát v minulosti viděl tyhle lidi něco řešit bez obyvatel táborů?

  Netrvalo dlouho a na lehce vyvýšeném podiu se objevil mladý toorský velitel. Gerwyn viděl, jak mu po tváři mu přeběhl viditelně spokojený výraz, snad se zdálo že dorazili všichni pozvaní. Když lord očima sledoval pohled světlovlasého muže, vlastně ho ani nepřekvapilo, že se zadíval na merhabského generála stojícího v první řadě. To už ale Fergas začal mluvit a i Gerwyn musel uznat, že mluví dobře. Mluvil o pádu města, o houževnatosti svého lidu. Mluvil o odhodlání a víře, stejně jako o minulosti a budoucnosti. Mluvil o spolupráci a přátelství, o tom jak byl Toor obnoven. A s obnovou města že jde ruku v ruce i obnova hrabství. Tak praví Fergas, hrabě Toorský.

  Snad právě lord Gerwyn by měl mít pochopení pro to, co mladý muž udělal, když sám sobě posadil na hlavu korunu vládce.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2